زودنویس من مسعود معاونی هستم، بلاگر و وبمستر که از سال 1393 به تولید محتوا در زمینه موضوعات فناوری و های تک می‌پردازم. http://marketting94.mihanblog.com 2020-09-28T06:28:08+01:00 text/html 2020-04-13T17:42:57+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی مارکتینگ چی نی؟ http://marketting94.mihanblog.com/post/133 <div><font face="Mihan-Yekan" size="4">در حال حاضر مارکتینگ، مخصوصا دیجیتال ماکتینگ به ترند روز تبدیل شده است و افراد زیادی مدعی دیجیتال مارکتری هستند. بسیاری از افراد هنوز نتوانسته‌اند به یک درک درستی از بازاریابی برسند. به همین دلیل در این پست به این اشاره می‌کنیم که مارکتینگ چی نیست؟!!!</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><ul><li>مارکتینگ فقط انتشار پست در اینستاگرام نیست.</li><li>مارکتینگ فقط تبلیغات نیست.</li><li>مارکتینگ، ویزیتوری نیست.</li><li>مارکتینگ، بازاریابی شبکه‌ایی نیست.</li><li>مارکتینگ، بازنویسی یک مقاله و بازنشر آن نیست.</li><li>مارکتینگ فقط وابسته به اینترنت نیست.</li><li>مارکتینگ، کپی‌برداری از شرکت‌های خارجی نیست.</li><li>مارکتینگ&nbsp; اجرای مسابقه اینستاگرامی نیست.</li><li>مارکتینگ خرید فالوور و تبلیغ بی‌هدف نیست.</li><li>مارکتینگ فقط تولیدمحتوا نیست.</li><li>مارکتینگ شیوه‌های مختلفی دارد و همیشه یک مدل نیست.</li><li>مارکتینگ را باید با آزمون و خطا بدست آوردو باید برای یادگیری آن زمان گذاشت. پس مارکتینگ یک دوره آموزشی نیست.</li><li>مارکتینگ مشاوره دادن نیست.</li><li>مارکتینگ هشتگ‌گذاری نیست.</li><li>مارکتینگ یک سخنرانی انگیزشی نیست.</li><li>و..</li></ul><div><br></div><div><b><font size="6">پس مارکتینگ چیه؟</font></b></div><div><b><font size="6"><br></font></b></div></font><font face="Mihan-Yekan"><div><font size="4">مارکتینگ یک داستان است. داستانی که در آن مارکتر با مخاطب هم‌ ذات‌پنداری می‌کند و همراه با مشتری به سفری به درازای زمان می‌رود و سعی می‌کند در طول این سفر نیازهای مشتری را برآورده کند. یک مارکتر با روایتگری ، پیام خود را در ذهن مشتری می‌نشاند و هرگز سعی نمی‌کند با تبلیغات پر زرق و برق پیام تبلیغ خود را در چشم مشتری فرو کند.</font></div><div><font size="4"></font><br></div><div align="center"><font color="#000000" face="Mihan-Koodak" size="5" style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><a title="نقش روایتگری در بازاریابی" href="http://moaveni.ir/نقش-روایتگری-در-بازاریابی/" target="_blank"><b><i>نقش روایت‌گری در بازاریابی</i></b></a></font></div><div><b></b><font face="Mihan-Koodak"></font><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="4"></font><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><b></b><font face="Mihan-Koodak"></font><i></i><font size="5"></font><font color="#663366"></font><font style="background-color: rgb(51, 255, 51);"></font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></font><font style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></font><font color="#000000"></font><br></div><div><font size="4">مارکترهای خوب سعی می‌کنند قبل از هر کاری بازار و رقبا را بشناسند و سعی می‌کنند با شناخت پرسونای مخاطبان خود، تمایزی شگرف در محصولات یا خدماتشان با سایر محصولات/خدمات موجود در بازار ایجاد کنند.</font></div><div><font size="4"></font><br></div><div><font size="4">مارکترها به خوبی می‌دانند که شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها ابزاری برای ساخت شبکه‌های از روابط انسانی هستند. شبکه‌سازی یکی از مهمترین وظایف یک مارکتر است. شبکه ایجاد شده توسط مارکتر، می‌تواند ترافیک خوبی را برای مارکتر به ارمغان بیاورد. اینجاست که مارکتر باید هنر بازاریابی خود را در تبدیل این ترافیک به مشتری نشان دهد.</font></div></font><font face="Mihan-Yekan"></font><font size="4"></font><div><b></b><b></b><font size="4"></font><br></div> text/html 2015-09-09T11:26:40+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی سوالات آموزش کسب و کار الکترونیکی – ۵ http://marketting94.mihanblog.com/post/132 <br>&nbsp;<br>۱-تعریف کسب و کار در واژه نامه لانگ من عبارت است از…..<br>الف-تولید کالا<br>ب-بدست آوردن سود<br>&nbsp;ج-خرید و فروش<br>&nbsp;د-فعالیت پول درآوردن تجارتی که از آن پول حاصل شود<br>۲-تعریف کسب و کار در واژه آکسفورد عبارت است از……<br>الف-فعالیت پول در آوردن و تجارتی که از آن پول حاصل گردد<br>&nbsp;ب-خرید و فروش و تجارت<br>&nbsp;ج-عرضه کالا به منظور به دست آوردن سود<br>&nbsp;د-عرضه خدمات به منظور به دست آوردن سود<br>۳-کسبوکارعبارت استازخریدوفروشکالاها،تولیدکالایاعرضهخدماتبهمنظور بدستآوردن ………… است .<br>الف-مشتری<br>&nbsp;ب-سود<br>&nbsp;ج-درامد<br>&nbsp;د-اعتبار<br>&nbsp; ۴-مدیری که فقط به فکر سیستم باشد مدیر…….است.<br>الف-جهان سوم<br>&nbsp;ب- جهان چهارم<br>&nbsp;ج- جهان اول<br>&nbsp;د- جهان دوم<br>۵-مدیری که فقط از مهارت های خود استفاده می کند مدیر…….است.<br>الف-جهان سوم<br>&nbsp;ب- جهان چهارم<br>&nbsp;ج- جهان اول<br>&nbsp;د- جهان دوم<br>۶-مدیری که به توانایی های فیزیکی خود می اندیشد مدیر…..است.<br>الف-جهان سوم<br>&nbsp;ب- جهان چهارم<br>&nbsp;ج- جهان اول<br>&nbsp;د- جهان دوم<br>۷-مدیر جهان اول مدیری است که…..<br>الف- به توانایی های فیزیکی خود می اندیشد<br>ب- فقط به فکر سیستم باشد<br>&nbsp;ج- فقط از مهارت های خود استفاده می کند<br>&nbsp;د-به دانایی فکر و اندیشه نوآوری و خلاقیت بپردازد.<br>۸- کدام یک از مهارت های کسب و کار آینده ساز نیست؟<br>الف-دانستن زبان خارجی<br>&nbsp;ب-مهارت فردی<br>&nbsp;ج-مهارت بازاریابی<br>&nbsp;د-مهارت مدیریتی<br>&nbsp;۹- مرحله ششم از شروع یک کسب و کار کدام است؟<br>الف-رزرو نام منحصر به فرد برای شرکت<br>&nbsp;ب-اخذ دفاتر لاک و مهر شده<br>&nbsp;ج-ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها<br>&nbsp;د-سپردن حداقل ۳۵%سهام شرکت<br>&nbsp;۱۰- کدامیک ازاصول چهارگانه کسب وکار نیست؟<br>الف-دانستن نام محصول های مختلف<br>&nbsp;ب-دانستن زبان خارجی<br>&nbsp;ج-دانستن نام شرکت های مختلف<br>&nbsp;د-دانستن مهارت های لازم<br>۱۱-تعریف دقیق&nbsp; کسب وکارکدام مورداست؟<br>الف-انجام فعالیت جهت بدست آوردن پول<br>&nbsp;ب-کسب وکار یعنی خرید وفروش کالاها ,تولیدکالا یاعرضه خدمات به منظور بدست اوردن سود<br>&nbsp;ج-فروش کالا و خدمات<br>د-کسب وکار یعنی فروش کالا<br>۱۲-کدامیکازمواردزیرجزءپنجمهارتکسبوکارآیندهسازاست؟<br>الف-مهارت هایکامپیوتری،مهارت هایفردی،دانستنزبانخارجی<br>&nbsp;ب-مهارت هایبازاریابی،مهارت هایمدیریتی،مهارت هایفروش<br>&nbsp;ج- مهارت هایکامپیوتری،دانستنزبانخارجی،مهارت هایفروش<br>&nbsp;د-مهارت هایمالیواقتصادی،مهارت هایبازاریابی،مهارت هایکامپیوتری<br>&nbsp;۱۳-تعریف&nbsp; اتحادیه اروپا از تجارت الکترونیک عبارت است از…<br>الف-کاربرد تکنولوژی اطلاعات درتجارت<br>&nbsp;ب-انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده ازشبکه های ارتباطی کامپیوتری بویژه اینترنت است<br>&nbsp;ج-هرشکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی به صورت الکترونیکی تعامل کنند<br>&nbsp;د-هرنوع مبادله اطلاعات مربوط باامورتجاری ازطریق ابزارالکترونیکی حتی تلفن و فاکس<br>۱۴-از دیدگاه CLARKEتجارت الکترونیک عبارت است از…<br>الف-هرنوع مبادله اطلاعات مربوط باامورتجاری ازطریق ابزارالکترونیکی حتی تلفن و فاکس<br>&nbsp;ب-کاربرد تکنولوژی اطلاعات درتجارت<br>&nbsp;ج-انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده ازشبکه های ارتباطی کامپیوتری بویژه اینترنت است<br>&nbsp;د-هرشکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی به صورت الکترونیکی تعامل کنند<br>۱۵- مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان ستون فقرات<br>الف-کسب درامد عمل میکند<br>&nbsp;ب-تبادل اطلاعات عمل میکند<br>&nbsp;ج-تجارت الکترونیک عمل می کند<br>&nbsp;د-کسب وکارعمل میکند<br>&nbsp;۱۶-سال ۱۹۷۴-۱۹۵۵ بیانگر چه عصری است؟<br>الف-عصرسیستم های اطلاعاتی مدیریتیMIS<br>&nbsp;ب-عصرپردازش الکترونیکی داده هاEDP<br>&nbsp;ج-عصراینترنتINTERNET<br>&nbsp;د-عصر فناوری اطلاعاتIT<br>۱۷-کدام گزینه مربوط به عصر سیستم های اطلاعاتی نمی باشد؟<br>الف-مبادله الکترونیکی داده هاEDI<br>&nbsp;ب-ماشین های خودپردازماشین های خودپردازATM<br>&nbsp;ج-سیستم بانکی بین المللی SWIFT<br>&nbsp;د-انتقال وجه الکترونیکیEFT<br>&nbsp;۱۸-تعریف انتقال&nbsp; وجه الکترونیکی عبارت است از….؟<br>الف- EFT<br>&nbsp;ب-EDI<br>&nbsp;ج-SWIFT<br>&nbsp; د-EDP<br>۱۹-بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی در جهان دراختیار کدام کشوراست؟<br>الف-آسیا و اقیانوسیه<br>&nbsp;ب-آمریکا<br>&nbsp;ج-امریکای لاتین<br>&nbsp;د-استرالیا<br>۲۰- کدام یک از گزینه های زیر جزء تاثیرات تجارت الکترونیک بر بنگاه های عضو سازمان اروپا نیست؟<br>الف- کاهش موجودی انبار<br>&nbsp;ب-افزایش حجم تولید<br>&nbsp;ج-تکنولوژی اطلاعات<br>&nbsp;د-افزایش سهم بازار<br>۲۱-تکنولوژی اطلاعات بر کدام پارامتر تاثیر گذار نیست؟<br>الف-سرعت<br>&nbsp;ب-تولید<br>&nbsp;ج-دقت<br>&nbsp;د-هزینه<br>&nbsp;۲۲-استفاده از تجارت الکترونیک درزمینه اقتصادی وبازرگانی بر……… می تواند موثرباشد؟<br>الف-تبادل اطلاعات<br>&nbsp;ب-رونق اقتصادی کشور<br>&nbsp;ج-فرهنگ اقتصادی<br>&nbsp;د-کسب وکار الکترونیکی<br>&nbsp;۲۳-کدام گزینه از مشخصات یک واحد کسب وکار جدید نیست؟<br>الف-یک واحد مجازی است<br>&nbsp;ب-یک واحد یادگیرنده است<br>&nbsp;ج-یک واحد با توانمندی کار از راه نزدیک است<br>&nbsp;د-یک واحد خلاق ونوآوراست<br>۲۴- مواد لازم برای تجارت الکترونیک کدام است؟<br>الف-دولت الکترونیک ،واحد یادگیرنده ،واحد مجازی ،حمایت از بخش عمومی<br>&nbsp;ب-دولت الکترونیک ،بانکداری الکترونیکی ،آگاه سازی ،زیرساخت ها و دسترسی<br>&nbsp;ج-دولت الکترونیک ،آموزش ،واحد مجازی ،حمایت از بخش عمومی<br>&nbsp;د-دولت الکترونیک ،تحصیل ،واحد مجازی ،حمایت از بخش خصوصی<br>۲۵-کدام ابزاردر جهت احراز هویت طرفین معامله استفاده میشود؟<br>الف-شرکت<br>&nbsp;ب-امضای دیجیتال<br>&nbsp;ج-وب سایت<br>&nbsp;د-کارت اعتباری<br>&nbsp;۲۶-چارچوبی برای همکاری در داخل سازمان و یا بین سازمان های مختلف” تعریف تجارت الکترونیک از کدام دیدگاه است؟<br>&nbsp;الف-آموزش<br>&nbsp;ب-مشارکت<br>&nbsp;ج-ارتباطات<br>&nbsp;د-خدمات<br>&nbsp; ۲۷-تحویل کالا خدمات اطلاعات یا پرداخت ها از طریق شبکه ها ی کامپیوتری یا هر وسیله الکترونیکی دیگر، تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه …&nbsp; است.<br>&nbsp;الف-ارتباطات<br>&nbsp;ب-مشارکت<br>&nbsp;ج-اجتماعی<br>&nbsp;د-تجارت<br>&nbsp;۲۸-قابلیت خرید و فروش محصولات خدمات و اطلاعات در اینترنت تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه … است.<br>الف-ارتباطات<br>&nbsp;ب-مشارکت<br>&nbsp;ج-اجتماعی<br>&nbsp;د-تجارت<br>۲۹-کدام گزینه از ابعاد تجارت الکترونیک نیست؟<br>الف-محصول&nbsp; PRODUCT<br>&nbsp;ب-فرایند فروش&nbsp; PROCESS<br>&nbsp;ج-عامل تحویل واسطهAGENT<br>&nbsp;د- تولید محصول&nbsp;&nbsp; PRODUCTION<br>۳۰- منظور از تجارت الکترونیک خالص چیست؟<br>الف-محصول ،ارسال ،پرداخت و انتقال تماما به صورت دیجیتال صورت می گیرد<br>&nbsp;ب-انتقال محصول به صورت دیجیتال صورت می گیرد<br>&nbsp;ج-ارسال محصول به صورت دیجیتال صورت می گیرد<br>&nbsp;د-پرداخت و ارسال محصول به صورت دیجیتال صورت می گیرد<br>۳۱-کدام گزینه جزء مزایای مربوط به جامعه در تجارت الکترونیک است؟<br>الف-دسترسی به خدمات عمومی<br>&nbsp;ب-سرعت عرضه به بازار<br>&nbsp;ج-بهبود روابط مشتریان<br>&nbsp;د-سرعت عرضه به بازار<br>&nbsp;۳۱-کدام گزینه جزء مزایای مربوط به مصرف کننده در تجارت الکترونیک است؟<br>&nbsp; الف-رفاه اجتماعی<br>&nbsp;ب–امنیت ملی<br>&nbsp;ج-حضور در همه جا<br>&nbsp;د-خرید کارامد<br>&nbsp;۳۲-فرمول کسب و کار الکترونیک عبارت است از…..<br>EB=EC+CRM+SCM+ERP+BI-<br>&nbsp;EB=EC+CRM+SCM+ERP-<br>&nbsp;EB=EC+CRM-<br>&nbsp;EB=EC+CRM+BI-<br>&nbsp;۳۳-کدام گزینه جز اصول CRMنمی باشد؟<br>الف-هدف گذاری برای تمام مشتریان<br>&nbsp;ب-جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی<br>&nbsp;ج-انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری<br>&nbsp;د-تحویل کالا به مشتری و جریان های مرتبط با آن<br>&nbsp; ۳۴-کاربران عمومی اینترانت چه کسانی هستند؟<br>الف-فقط کارمندان مجاز<br>&nbsp;ب-هرفردی با دسترسی تلفنی و شبکه ای<br>&nbsp;ج-گروهای مجاز<br>&nbsp;د-شرکت های همکار<br>۳۵- کاربران عمومی اکسترانت چه کسانی هستند؟<br>الف-فقط کارمندان مجاز<br>&nbsp;ب-هرفردی با دسترسی تلفنی و شبکه ای<br>&nbsp;ج-گروهای مجاز<br>&nbsp;د- گروهای مجاز از&nbsp; شرکت های همکار<br>&nbsp;۳۶-بیش از ۸۵%از تجارت الکترونیک&nbsp; از نوع…….است.<br>الف-B2C<br>&nbsp;ب- C2C<br>&nbsp;ج- C2B<br>&nbsp;د-B2B<br>&nbsp; ۳۷-بزرگترین نمونه اولیه تجارت الکترونیک مدل C2C<br>الف-AUTOBYTEL<br>&nbsp;ب-CARSMART<br>&nbsp;ج-EBAY<br>&nbsp;د-alexa<br>&nbsp;۳۸- کدام یک از تجارت های الکترونیکی زیر به معنای خرده فروشی می باشد؟<br>الف -B2C<br>&nbsp; ب -C2C<br>&nbsp; ج-C2B<br>&nbsp; د-B2B<br>۳۹- کدام گزینه جهت استفاده از اسکریپت‌های پست الکترونیک می باشد؟<br>الفAlexa.com-<br>&nbsp; بelance.com-<br>&nbsp;جHitwas.com-<br>&nbsp; دNetatings.com-<br>&nbsp;۴۰-کدام مورد جزءموانع کسب و کار اینترنتی&nbsp; نمی باشد؟<br>الف-نبود زیرساخت های مخابراتی مناسب<br>&nbsp;ب -مشکلات سیستم&nbsp; بانکی<br>&nbsp;ج-ارتباط موثر با مشتری<br>&nbsp; د -فراگیر نشدن فرهنگ خرید و فروش در اینترنت<br>&nbsp;۴۱- عوامل اساسی موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی چیست؟<br>الف– سرمایه گذاری اندک – آگاهی ، دانش و مهارت لازم – انتخاب کسب و کار مورد علاقه<br>&nbsp;ب-انتخاب کاری که بلدید- انتخاب کسب و کار مورد علاقه – ساعت کاری زیاد – راه اندازی سریع<br>&nbsp;ج-آگاهی ، دانش و مهارت لازم – انتخاب کسب و کار مورد علاقه – انتخاب سیستم بانکی معتبر – سرمایه گذاری زیاد<br>&nbsp;د-انتخاب کاری که بلدید- انتخاب کسب و کار مورد علاقه – آگاهی ، دانش و مهارت لازم – تلاش و پشتکار<br>&nbsp; ۴۲- کدام مورد جزء دلایل شکست کسب و کار اینترنتی است؟<br>الف-نداشتن سرمایه زیاد<br>&nbsp;ب-نداشتن پشتکار<br>&nbsp;ج-نداشتن علاقه<br>&nbsp;د-شتابزدگی ،نداشتن مهارت کافی<br>&nbsp;۴۳-مهم ترین اصل در بازاریابی از طریق پست الکترونیکی عبارت است از<br>الف-درخواست و اجازه از مخاطب<br>&nbsp;ب-توجه به علایق افراد<br>&nbsp;ج-جذب و نگهداری مشتری<br>&nbsp;د-گفتگو در مورد موضوع خاص<br>&nbsp;۴۴-کدام سایت از سایت های ارائه دهنده ایمیل مارکتینگ نمی باشد؟<br>&nbsp; الفDotmailer-<br>&nbsp;بConstantcontact-<br>&nbsp;جMailchimp-<br>&nbsp;د&nbsp; elance-<br>&nbsp;۴۵- هر چه حجم ایمیل ارسالی ………. باشد ، میزان باز شدن آنها ………… است.<br>الف-&nbsp;&nbsp; کمتر – کمتر<br>&nbsp;ب-&nbsp;&nbsp; بیشتر – بیشتر<br>&nbsp;ج-&nbsp; بیشتر – کمتر<br>&nbsp;د- کمتر-بیشتر<br>&nbsp;۴۶-کدام شبکه اجتماعی شبکه مبتنی بر روابط کار است؟<br>الفFacebook-<br>&nbsp;ب Linkedin-<br>&nbsp;جTwitter-<br>&nbsp; دPinteres-<br>&nbsp;۴۷-کدام گزینه از عناصر حضور موفقیت امیز در اینترنت نمی باشد؟<br>الف-بازاریابی آنلاین<br>&nbsp;ب-بهینه سازی برای موتورهای جستجو<br>&nbsp;ج-وب سایت و سیستم مدیریت محتوا<br>&nbsp;د-اطلاعات رسانه ای<br>&nbsp;۴۸-در نوع کدام نوع بازاریابی همکاری در فروش ، درصدی از کل فروش به AFFILIATEداده میشود؟<br>الف- پرداخت به ازای هر فروش<br>&nbsp;ب-پرداخت به ازای هر ثبت نام<br>&nbsp;ج- پرداخت به ازای هر ویزیتور<br>&nbsp;د-پرداخت به ازای نمایش آگهی<br>۴۹-درنوع بازاریابی همکاری درفروش، pay per lead درچه صورت پرداخت انجام میشود؟<br>الف-پرداخت به ازای هرفروش<br>&nbsp;ب-پرداخت به ازای هرثبت نام<br>&nbsp;ج- پرداخت به ازای هر ویزیتور<br>&nbsp;د-پرداخت به ازای نمایش آگهی<br>&nbsp;۵۰-باکدامیک از برنامه های کاربردی اینستاگرام امکان افزودن متن به عکس امکان پذیر است؟<br>الفInstaCommentor-<br>&nbsp;بInsta Tag-<br>&nbsp;ج-Insta Follow<br>&nbsp;دText Gram-<br><br>&nbsp; text/html 2015-09-09T11:25:11+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی نمونه سوالات آموزش کسب و کار الکترونیکی4 http://marketting94.mihanblog.com/post/131 <br><br><br>۱ – کسب وکار عبارت است از:<br><br>الف)خرید و فروش کالا به منظور به دست اوردن سود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)مبادلات تجاری&nbsp; در قالب الکترونیکی<br><br>ج)انتقال و تبادل داده در راستای تحقق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)مبادله الکترونیکی داده به عنوان یک ابزار<br><br>۲- مدیری که به دانایی فکرواندیشه و نواوری و خلاقیت ببردازد:<br><br>الف)مدیر جهان اول&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)مدیر جهان دوم<br><br>ج)مدیر جهان سوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)مدیر جهان چهارم<br><br>۳- دربعد اقتصادی………………….به عنوان یکی از قسمت های مهم فن اوری اطلاعات است.<br><br>الف) تکنولوژی اطلاعت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)تجارت الکترونیک<br><br>ج)بازاریابی اینترنتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)مبادله داده<br><br>۴- کدام گزینه از مهارت های کسب و کار است؟<br><br>الف)مهارت های سیاسی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)مهارت های اجتماعی<br><br>ج)مهارت های&nbsp; بازاریابی ومالی واقتصادی وزبان خارجی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)دانستن نام محصول<br><br>۵- بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی در جهان در اختیار:<br><br>الف) اروپا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)امریکا<br><br>ج)اسیا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)ایتالیا<br><br>۶- تکنولوژی اطلاعات به عنوان لبه پیشرو تکنولوژی های جدید در پارامترهای ……………………میتواند تاثیرگذار باشد.<br><br>الف)سرعت ودقت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)توجه وهزینه<br><br>ج)دقت وهزینه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)سرعت , دقت و هزینه<br><br>۷- کدام موارد جزء&nbsp; مزیت هایی تکنولوژی اطلاعات&nbsp; نمیباشد؟<br><br>الف)تولید خروجی با هزینه کمتر در کمترین زمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)تولید خروجی بیشتر با همان هزینه<br><br>ج)ایجاد مشاغل جدید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) تولید خروجی بیشتر با هزینه بیشتر<br><br>۸- ………………………..یک نیاز اساسی در تجارت الکترونیکی است.<br><br>الف)سیستم گمرک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)بانکداری الکترونیکی<br><br>ج)بیمه آنلاین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)امضا دیجیتال<br><br>۹- کدام یک از موارد جز نیازهای تجارت الکترونیک میباشد ؟<br><br>الف)سیستم گمرک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)بانکداری الکترونیکی<br><br>ج)کارتهای اعتباری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)بیمه آنلاین<br><br>۱۰- کدام یک از موارد جز مزایای مربوط به سازمان میباشد؟<br><br>الف) حضور در همه جا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) مدلهای کسب و کار جدید<br><br>ج) محصولات و خدمات بیشتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)محصولات و خدمات&nbsp; سفارشی<br><br>۱۱-مفهوم اینترنت و نوع درسترسی به ان کدام یک از موارد زیر است؟<br><br>الف)فقط کارمندان مجاز-خصوصی و محدود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)هرفردبا دسترسی شبکه ای و تلفنی-نامحدود<br><br>ج)گروه های مجازاز شرکتهای همکار-محدود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)گروه های مجازاز شرکتهای-نامحدود<br><br>۱۲-مفهوم اینترانت و نوع درسترسی به ان کدام یک از موارد زیر است؟<br><br>الف)گروه های مجازاز شرکتهای همکار-محدود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)گروه های مجازاز شرکتهای-نامحدود<br><br>ج)فقط کارمندان مجاز-خصوصی و محدود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)هرفردبا دسترسی شبکه ای و تلفنی-نامحدود<br><br>۱۳-مفهوم اکسترانت و نوع درسترسی به ان کدام یک از موارد زیر است؟<br><br>الف)گروه های مجازاز شرکتهای همکار-خصوصی ومحدود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)هرفردبا دسترسی شبکه ای و تلفنی-نامحدود<br><br>ج) گروه های مجازاز شرکتهای همکار-نامحدود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)فقط کارمندان مجاز-خصوصی و محدود<br><br>۱۴) از پرکاربردترین مدل های تجارت الکترونیک:<br><br>الف)b2b,b2c&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)b2G,c2G<br><br>ج)&nbsp; A2A,A2G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)C2A,G2G<br><br>۱۵- مفهوم مدل C2C چیست؟<br><br>الف)بنگاه به بنگاه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)مصرف کننده به بنگاه<br><br>ج)بنگاه به مصرف کننده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)مصرف کننده به مصرف کننده<br><br>۱۶- بطور کلی ………به تمامی فرایند های تکنولوژیکی که سازمان ازاندبه منظورشناسایی ,انتخاب,به دست اوردن,وحفظ ارائه خدمات بهترمورد استفاه قرارمی دهند,اطلاق میشود.<br><br>الف)CRM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)SCM<br><br>ج)ERP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)B2C<br><br>۱۷- از طریق سیستم ………تمامی زیربخشهای مرتبط با تجارت ازقبیل بازرگانی,تولید,فروش,بازاریابی,توزیع و حسابداری به صورت یکپارچه باهم ارتباط خواهند داشت.<br><br>الف)CRM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)SCM<br><br>ج)ERP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)B2C<br><br>۱۸- کدام گزینه از دلایل از دست دادن مشتریان در بازاریابی الکترونیکی&nbsp; نمیباشد؟<br><br>الف)مخاطب اشتباه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) پیمایش سایت نامناسب<br><br>ج)قیمت غیرقابتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)نشانه(لوگو)<br><br>۱۹- کدام گزینه مربوط به جمله (معمولا مبلغ ثابتی یا حق کمیسیونی رابازای هرمعامله ای جور میکنند,دریافت میکنند) میباشد؟<br><br>الف) مدل تبلیغات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)مدل واسطه گری<br><br>ج)مدل تولید کننده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)مدل عضویتی<br><br>۲۰- …………معمولا یک مدل جستجو است که شامل محتواها وخدمات متغییر باشد,وامکان متنوع سازی سایت را فراهم میکند.<br><br>الف)مدل تولید کننده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)مدل عضویتی<br><br>ج)پورتال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)عامل جستجو<br><br>۲۱- کدام گزینه از عوامل اساسی موفقیت در کسب وکارهای اینترنتی نمی باشد؟<br><br>الف) سرمایه گذاری مالی اندک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)انتخاب کاری که ان را بلدید<br><br>ج)انتخاب کسب وکار مورد علاقه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) دانستن دانش مهارت لازم<br><br>۲۲-……………..ثالث مکانیزم پرداخت وجه را برای خریدار و فروشنده فراهم میکند.<br><br>الف) واسطه حراجی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)واسطه پرداخت<br><br>ج) توزیع کننده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)سیستم جمع اوری تقاضا<br><br>۲۳-……………. یک فعالیت همراه با کاتالوگ است که تعداد زیادی از تولیدکنندگان را به خریداران زیاد وخرده وصل میکند.<br><br>الف)واسطه حراجی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)سیستم جمع اوری تقاضا<br><br>ج)توزیع کننده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)واسطه پرداخت<br><br>۲۴- ……………..فروش تبلیغات متناسب با کاربر براساس کلمات کلیدی توسط کاربر وارد میشوند.<br><br>الف)ثبت نام اعضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)پورتال<br><br>ج)تبلبغات زمینه ای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)تبلیغات مبتنی برکلمه جستجو<br><br>۲۵) <br><br>شبکه ای که تبلیغات بنری را به اعضای شبکه خود تغذیه میکندوتبلیغ کننده راوادار میسازد تا برنامه های بازاریابی بزرگی رابه اجرا دربیاورند.به کدام گزینه مربوط میشود؟<br><br>الف) شبکه های تبلیغاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)واسطه گری اطلاعات<br><br>ج)سیستم جمع اوری تقاضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)خدمات سنجش مخاطبان<br><br>۲۶- عمده فروشان و خرده فروشان کالاها و خدمات.فروش ممکن است با قیمتهای مشخص یا مزایده(حراج)انجام شود.به کدام گزینه مربوط میشود؟<br><br>الف)فراواسطه گری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)فروشنده مجازی<br><br>ج)مدل خرید وفروش(تجارت)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)فروشنده کاتالوگی<br><br>۲۷- کدام گزینه مربوط به تبادل بنر نمیباشد؟<br><br>الف)پرداخت بازای کلیک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)دادوستد بین شبکه ای ازسایتهای مرتبط<br><br>ج)برنامه های تقسیم درامد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)حق امتیاز<br><br>۲۸- یک مدل با پشتیبانی کاربرکه برنامه های رادیویی وتلوزیونی بدون سود را در اینترنت پخش میکند.به کدام گزینه مربوط میشود؟<br><br>الف) رسانه عمومی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) محتوای باز<br><br>ج)فراواسطه گری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)فروشنده مجازی<br><br>۲۹- این ابزار موجب وفاداری مشتریان و موجب تقویت نام تجاری میشود,ضمن اینکه در جذب ونگهداری مشتریان ابزاری کارامد است.به کدام گزینه مربوط میشود؟<br><br>الف)تبیلغات از طریق پست الکترونیکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)تبلیغات بنری<br><br>ج)رسانه عمومی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)تبلیغات pop up<br><br>۳۰- خبرنامه های اینترنتی وگروه های گفتگو از انواع کدام نوع تبلیغات میباشند؟<br><br>الف)تبلیغات بنری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)تبلیغات pop up<br><br>ج)تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)تبلیغات اویزان<br><br>۳۱- کدام گزینه از اهداف ایمیل مارکتینگ نمیباشد؟<br><br>الف)افزایش درامد حاصل از فروش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)وفاداری مشتری<br><br>ج)افزایش فروش آنلاین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)بازاریابی درونی<br><br>۳۲- کدام گزینه جزء رسانه های اجتماعی میباشد؟<br><br>الف)جستجوهای اجتماعی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)جوامع نقدوبررسی<br><br>ج)شبکه های تخصصی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)همه موارد<br><br>۳۳-…………..شبکه ای رای ایجاد ارتباط بین متخصصین,تجار,کارافرینان ومدیران&nbsp; شرکتها ایجاد شده ومحلی برای معرفی برند شرکتها وایجاد ارتباط بین همکاران میباشد.<br><br>الف) یوتیوب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) لینکداین<br><br>ج) پینترست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) فیسبوک<br><br>۳۴- در شبکه لینکداین کدام نوع تجارت صورت میگیرد؟<br><br>الف) B2C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)B2C,B2B<br><br>ج)B2B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)C2C<br><br>۳۵- بیشترین کانال های ارتباطی بازاریابان جهت فروش درکدام شبکه بیشتر است؟<br><br>الف) لینکداین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)&nbsp; فیسبوک<br><br>ج) توییتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) پینترست<br><br>۳۶- اگربه دنبال بالابردن تعداد دنبال کنندگانتان یا لایک بیشتری میخواهید از ………………. برروی عکس هایتان استفاده کنید.<br><br>الف) INSTA TAG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)INESTA FALLOW<br><br>ج)&nbsp; INESTA MESSAGE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) INESTA SIZE<br><br>۳۷- کدام گزینه جزء نکات مهم در انتخاب یک نام دامین مناسب نمیباشد؟<br><br>الف) نام شرکت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) اهمیت نام دامین<br><br>ج) رقیب متخصص&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) ثبت سایر پسوندها<br><br>۳۸- انتخاب رنگ ………. در سایتها باعث ایجاد اعتماد وامنیت میکند وبیشترتوسط بانکها,سرویسهای امنیتی وتجاری مورد استفاده قرار میگیرد.<br><br>الف) سبز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) آبی<br><br>ج) قرمز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) بنفش<br><br>۳۹- انچه که شما در سایت مینویسید و برای بهینه سازی انها به صورت دستی دسترسی دارید…………………… نامیده میشود.<br><br>الف) SEO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) SEO OFF PAGE<br><br>ج) SEO ON PAGE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) هیچکدام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>۴۰- چه دلیلی باعث ترک سایت توسط کاربران می شود؟<br><br>الف) تبلیغات متعدد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) نبود صفحه ی اصلی<br><br>ج) تبلیغات بنری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) مناسب نبودن رنگ سایت<br><br>۴۱- از صفحات مهم و ضروری دریک سایت کدام گزینه صحیح&nbsp; میباشد؟<br><br>الف) صفحه تماس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) صفحه اصلی<br><br>ج) صفحه&nbsp; درباره ی ما&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) صفحه تماس&nbsp; و صفحه&nbsp; درباره ی ما<br><br>۴۲- ………………… با تبدیل شبکه اینترنتی مشتریان و مشترکان به ماشین عظیمی که خبررا دهان به دهان پخش میکنند وشرکت را در معرض دید همه قرار میدهد.<br><br>الف) بازاریابی مجازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) بازاریابی ویروسی<br><br>ج) بازاریابی اینترنتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) ایمیل مارکتینگ<br><br>۴۳- مراحل فرایند تجارت الکترونیک به ترتیب کدام گزینه است؟<br><br>الف) بررسی,مذاکره,قرارداد,پرداخت,تحویل,خدمات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) پرداخت,تحویل,خدمات ,بررسی,مذاکره,قرارداد<br><br>ج)تحویل,خدمات ,بررسی,مذاکره,قرارداد,پرداخت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) بررسی,مذاکره,قرارداد ,تحویل,خدمات,پرداخت<br><br>۴۴- متداول ترین روش پرداخت اینترنتی برای تجارت الکترونیکی B2B …………. می باشد.<br><br>الف) پول الکترونیکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) کارتهای هوشمند<br><br>ج) کارتهای اعتباری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) کارتهای بدهی<br><br>۴۵- …………………… عبارت است از رسیدن به اهداف بازاریابی از طریق استفاده از فن اوری ارتباطات&nbsp; الکترونیکی.<br><br>الف) ایمیل مارکتینگ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) بازاریابی ویروسی<br><br>ج) بازاریابی مجازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) بازاریابی الکترونیکی<br><br>۴۶- کدام گزینه مربوط به&nbsp; بازاریابی سنتی&nbsp; میباشد؟<br><br>الف) براساس خصوصیات جمعیت شناختی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) براساس خصوصیات رفتاری<br><br>ج) کششی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) سفارشی<br><br>۴۷- کدام گزینه مربوط به بازاریابی مبتنی برفن اوری نمی باشد؟<br><br>الف) براساس خصوصیات رفتاری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) براساس درخواست مشتری<br><br>ج) سفارشی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) به وسیله شرکت<br><br>۴۸- ……….. اساسا مشتری گرا وتمرکزاصلی ان بر مشتریان و مصرف کنندگان است.<br><br>الف) بازاریابی الکترونیکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) تجارت الکترونیکی<br><br>ج) کسب و کار الکترونیکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) ایمیل مارکتینگ<br><br>۴۹- …………. برفعالیتهای زنجیره تامین یا تدارکات تاکید میشود.<br><br>الف) بازاریابی الکترونیکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) کسب و کار الکترونیکی<br><br>ج) تجارت الکترونیکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) ایمیل مارکتینگ<br><br>۵۰- کدام گزینه مربوط به الزامات یک سیستم پرداخت الکترونیکی نمیباشد؟<br><br>الف) محرمانه بودن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) ناشناس ماندن<br><br>ج) قابل انکاربودن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) غیرقابل ردگیری<br><br>&nbsp;<br><br>&nbsp;<br><br><br>ادامه مطلب<br><br> text/html 2015-09-09T11:15:14+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی سوالات آموزش کسب و کار الکترونیکی3 http://marketting94.mihanblog.com/post/127 <b><br><br><br>&nbsp;<br>۱)کدامیک از موارد زیر در یک تجارت الکترونیکی ضروری نمی باشند؟<br>الف)&nbsp; امضا دیجیتال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) بانکداری الکترونیکی&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) امنیت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) سرمایه گذاری بالا<br>۲) بالاترین میزان تجارت الکترونیکی به کدامیک از موارد زیر تعلق دارد؟<br>الف) اروپا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) آسیا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) آمریکا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) استرالیا<br>۳) بالاترین میزان استفاده کننده از اینترنت به کدامیک از موارد زیر تعلق دارد؟<br>الف) اروپا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) آسیا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) آمریکا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) استرالیا<br>۴) بالاترین و کمترین استفاده کننده از اینترنت به ترتیب کدام کشورها هستند؟<br>الف) فرانسه- ایران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) چین- ایران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) چین – مصر&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) آمریکا- ایران<br>۵) بالاترین میزان مصرف کننده اینترنت در خاور میانه متعلق به کدام کشور&nbsp; می باشد؟<br>الف) کویت&nbsp;&nbsp; ب) ایران&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) لبنان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) قطر<br>۶) سرعت اینترنت د ر جمهوری اسلامی ایران چقدر است و رتبه ی چندام را در دنیا دارد؟<br>الف) ۲٫۶۱ مگا بایت- رتبه ی ۱۷۰&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) ۴٫۶۱مگا بایت- رتبه ی ۱۵۳&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) ۲٫۶۱ مگا بایت – رتبه ی ۱۵۳&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) ۴٫۶۱ مگا بایت- رتبه ی ۱۷۰<br>۷) مشهد رتبه ی چندم را در ایران از نظر سرعت اینترنت دارد؟<br>الف) ۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) ۲&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) ۳&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) ۴<br>۸) تعداد استفاده کننده از اینترنت در سال ۲۰۱۳ چند میلیون نفر بوده است؟<br>الف)&nbsp; کمتر از ۳۰۰۰ میلیون&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) بیشتر از ۳۰۰۰ میلیون&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; ج) کمتر از ۲۵۰۰ میلیون&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) بیشتر از ۲۵۰۰ میلیون<br>۹) طبق دستور رئیس جمهور آمریکا (بیل کلینتون ) در چه&nbsp; سالی باید سیستم کامل تجارت الکترونیکی به پایان می رسید؟<br>الف) ۲۰۰۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) ۱۹۹۷&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) ۱۹۹۶&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) ۱۹۹۴<br>۱۰) تجارت الکترونیک ناخالص چه خصوصیتی دارد؟<br>الف) حداقل یک وجه دیجیتال دارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) هیچ وجه دیجیتالی وجود ندارد<br>ج) همه ی وجه ها دیجیتال هستند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) حداکثر یک وجه دیجیتال دارد<br>۱۱) خرید از کدامیک از شرکت های زیر به صورت تجارت الکترونیک ناخالص است؟<br>الف) آمازون&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) DELL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) buy.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) Rakuten.com<br>۱۲) ERP&nbsp; مخفف چیست؟<br>الف) enternet relationship planning&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) enterprise resource planning<br>ج) enternet resource planning&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) enterprise relationship planning<br>۱۳) SCM&nbsp; مخفف چیست؟<br>الف) search customer managment&nbsp; ب) supplier customer manufacture<br>ج)supply chain management&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) search chain management<br>۱۴) مدل B2C چیست؟<br>الف) فروشنده به فروشنده&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) فروشنده به مشتری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) مشتری به مشتری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) مشتری به فروشنده<br>۱۵)&nbsp;&nbsp; ۸۵% از سهم فروش مربوط به کدام مدل فروش است؟<br>الف) B2C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) B2B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) B2G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) C2B<br>۱۶) بیشترین سهم فروش تجارت الکترونیکی مربوط به کدام مدل است؟<br>الف) B2C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) B2B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) B2G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) C2B<br>۱۷) خرده فروشی الکترونیکی به کدام مدل تعلق دارد؟<br>الف) B2C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) B2B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) B2G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) C2B<br>۱۸) افرادی که لوازم خانگی یا ماشین خود را از طریق اینترنت به فروش می رسانند به کدام مدل این فروش تعلق دارد؟<br>الف) B2C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) B2B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) C2C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) C2B<br>۱۹) eBAY به کدام مدل تعلق دارد؟<br>الف) B2C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) B2B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) C2C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) C2B<br>۲۰) کدامیک از موارد زیر در SOSTAC تعلق نمی گیرد؟<br>الف) تاکتیک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) مشتری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) استراتژی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) تحلیل موقیت<br>۲۱) euroffice به کدام مدل زیر تعلق دارد؟<br>الف) B2C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) B2B&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) B2G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) C2B<br>۲۲) Priceline&nbsp; به کدام&nbsp; مدل زیر تعلق دارد؟<br>الف) B2C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) B2B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) B2G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) C2B<br>۲۳)&nbsp; سایت Priceline کدام نوع واسطه گری می باشد؟<br>الف) سیستم جمع آوری تقاضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) واسطه حراجی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) واسطه پرداخت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) مبادله کننده بازار<br>۲۴) PayPal براساس چه نوع واسطه ای هست؟<br>الف) واسطه پرداخت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) واسطه حراجی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) سیستم جمع آوری تقاضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) مبادله کننده بازار<br>۲۵) سایت Lands End برچه اساسی فروش دارد؟<br>الف) فروشنده کاتالوگی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) فروشنده مجازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) مجازی-سنتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) دیجیتال فروش<br>۲۶)&nbsp; کدامیک از سایت های زیر براساس مدل تولید کننده یا مدل مستقیم فعالیت می کند؟<br>الف) DELL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)Amazon&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) Lands End&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) Apple iTunes Music store<br>۲۷) سایت&nbsp; Branes &amp; Noble جزء کدام مدل قرار می گیرد؟<br>الف) فروشنده کاتالوگی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) فروشنده مجازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) مجازی-سنتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) دیجیتال فروش<br>۲۸) سایت Wikipedia در کدامیک از مدل های زیر جای می گیرد؟<br>الف) متن باز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) محتوای باز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) رسانه عمومی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) شبکه سازی اجتماعی<br>۲۹)&nbsp; کدام یک از موارد زیر&nbsp; جزء حالت های انتخاب یک محصول یا خدمت در بازار آنلاین جای نمی گیرد؟<br>الف) خودتان تولید کننده یک محصول انحصاری هستید.<br>ب) در برنامه های فروش مشترک Affiliate programs<br>ج) خدمات خاصی را از طریق اینترنت ارائه می دهید.<br>د) مدل حق اشتراک<br>۳۰) Page view معادل کدامیک از کلمات زیر است؟<br>الف) AD views&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) Button&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) Click through&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) Click AD<br>۳۱) جمله ی زیر معادل کدامیک از تبلیغات اینترنتی است؟<br>”&nbsp; یک بنر تبلیغاتی کوچک است که با کلیک آن کاربر به سایت آن شرکت متصل می شود”<br>الف) AD views&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) Button&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) Click through&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) Click AD<br>۳۲) جمله ی زیر معادل کدامیک از تبلیغات اینترنتی است؟<br>” تعداد دفعاتی که یک کاربر در زمان خاص به صفحه ای که در آن بمر تبلیغاتی قرار دارد مراجعه کرده باشد”<br>الف) AD views&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) Button&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) Click through&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) Click AD<br>۳۳) CPM چیست؟<br>الف) بیان کننده تعداد کاربران سایت است.<br>ب) هزینه ای است که آگهی دهنده در ازای هربار دیده شدن بنر تبلیغاتی خود توسط مصرف کنندگان پرداخت می کند.<br>ج) هرگونه درخواست برای دیدن اطلاعات از یک فایل یا صفحات وب است.<br>د) تعداد دفعاتی که یک کاربر در زمان خاص به صفحه ای که در آن بمر تبلیغاتی قرار دارد مراجعه کرده باشد<br>۳۴) این جمله معادل&nbsp; چه کلمه ای است؟<br>” هر گونه درخواست برای دیدن اطلاعات از یک فایل یا صفحات وب است که معمولا برای نشان دادن شهرت و محبوبیت یک سایت است”<br>الف) CPM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)HIT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) conversion rate&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) Visit<br>۳۵) این جمله معادل&nbsp; چه کلمه ای است؟<br>” مراحل گوناگون یک درخواست را که توسط کاربر برای مشاهده یک سایت و یا صفحات وب صورت می گیرد”<br>الف) CPM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)HIT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) conversion rate&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) Visit<br>۳۶) به طور متوسط Time out چند دقیقه است؟<br>الف)۶۰-۳۰&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)۵-۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)۱۵-۱۰&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)۳۰-۱۵&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>۳۷) کدام کلمه معادل جمله زیر است؟<br>” شمارش تعداد بازدید کنندگان یک سایت بدون در نظر گرفتن تعداد صفحاتی است که وی در هر بازدید خود مشاهده کرده است”<br>الف) unique visit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) visit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)Time out&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) HIT<br>۳۸) آگهی تبلیغاتی که در صفحاتی جداگانه&nbsp; در حین خواندن ایمیل، قبل یا بعد از مشاهده یک صفحه روی صفحه نمایشگر کاربر ظاهر می شود چه نام دارد؟<br>الف) POP under&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) POP UP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) بنر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) Random banner<br>۳۹) کدامیک از موارد زیر از ویژگی های یک وب سایت مناسب نیست؟<br>الف) ساختار URL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)&nbsp; سطح Navigation در سایت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) بنر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) پشتیبانی<br>۴۰) کدام مورد جزء چالش های ایمیل مارکتینگ نمی باشد؟<br>الف) تعیین کیفیت نرخ بازگشت سرمایه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) تلقی شدن ایمیل های قانونی بعنوان Spam<br>ج) منایع نیروی انسانی ناکافی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) آسان بودن<br>۴۱)&nbsp; کدام مورد جزء اهداف ایمیل مارکتینگ نمی باشد؟<br>الف) افزایش درآمد حاصل از فروش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) افزایش فروش آنلاین<br>ج) کاهش ترافیک وبسایت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) مشتری وفادار<br>۴۲) کدام یک از موارد زیر جزء سیاست حفظ حریم خصوصی در ایمیل مارکتینگ نمی باشد؟<br>الف) نوع اطلاعات جمع آوری شده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) سیلست لغو اشتراک مشتری<br>ج) نحوه ی استفاده از اطلاعات مشتری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) اضافه کردن سوالات نظر سنجی در ایمیل تایید<br>۴۳) کدامیک از موارد زیر جزء&nbsp; مهارتهای مورد نیاز برای کسب وکار آینده ساز نمی باشد؟<br>الف) مهارتهای مدیریتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) دانستن زبان خارجی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; ج) مهارت های مالی و اقتصادی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) سرمایه گذاری بالا<br>۴۴) مدیری که فقط به فکر سیستم باشد، مدیر کدام جهان است؟<br>الف) مدیر جهان اول&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) مدیر جهان دوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) مدیرجهان سوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) مدیر جهان چهارم<br>&nbsp;<br>۴۵) مدیری که فقط از مهار از مهارتهای خود استفاده می کند؟<br>الف) مدیر جهان اول&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) مدیر جهان دوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) مدیرجهان سوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) مدیر جهان چهارم<br>۴۶)&nbsp; مهمترین دلیلی که مشتریان از لیست ایمیل انصراف می دهند، کدام مورد است؟<br>الف) محتوی مناسب با نیاز مشتری نیست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) تعداد ایمیل های دریافتی بسیار زیاد است.<br>ج) محتوی ایمیل، تکراری یا خسته کننده است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) فقط برای یک نوبت دریافت درخواست شده است<br>۴۷) کدامیک از صفحات اجتماعی در تجارت B2B بیشترین کاربرد را دارد؟<br>الف)&nbsp; Facebook&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)&nbsp;&nbsp; Linkedin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) Twitter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) Blogging<br>۴۸) کدامیک از پلت فرم های اجتماعی زیر در بازاریابی کسب و کار های کوچک بیشترین کاربرد را دارد؟<br>الف)&nbsp; Facebook&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)&nbsp;&nbsp; Linkedin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) Twitter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) Blogging<br>۴۹) اگر نخواهید نظری را به صورت عمومی در زیر یک عکس قرار دهید از کدام برنامه استفاده می کنید؟<br>الف) InstaMessage&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) InstaFollow&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) Instacommentor&nbsp;&nbsp; د)&nbsp; Insta tag<br>&nbsp;<br>۵۰) برای اضافه کردن متن به عکس از کدام برنامه می توان استفاده نمود؟<br>الف) Textgram&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)&nbsp; Insta size&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) Insta message&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) insta follow<br>&nbsp;<br><br></b> <br> text/html 2015-09-09T11:14:09+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی نمونه سوالات آموزش کسب و کار الکترونیک2 http://marketting94.mihanblog.com/post/126 <b><br></b><div align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>۱٫تعریف کسب و کار کدام یک از گزینه های زیر را دربرنمی گیرد؟<br>الف)عرضه خدمات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)خرید و فروش کالاها<br>ج)رساندن به مصرف کننده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)تولید کالا<br>۲٫در واژه نامه لانگ من کسب وکار چگونه تعریف شده است؟<br>الف)تولید کالا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)بدست آوردن سود&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)خرید و فروش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)تجارتی که از آن پول حاصل شود<br>۳٫کدام یک از اصول چهارده گانه کسب وکار است؟<br>الف)عرضه خدمات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)دانستن نام شرکت های مختلف<br>ج)داشتن وسایل اولیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)تولید کالا<br>۴٫کدام یک از مهارت های کسب و کار آینده ساز است؟<br>الف)دانستن زبان خارجی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)مهارت کار گروهی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)مهارت بازاریابی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)مهارت مدیریتی<br>۵٫مرحله چهارم از شروع یک کسب و کار کدام است؟<br>الف)رزرو نام منحصر به فرد برای شرکت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)اخذ دفاتر لاک و مهر شده<br>ج)ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)سپردن حداقل ۳۵%سهام شرکت<br>۶٫مدیری که فقط به فکر سیستم باشد مدیر….<br>الف)جهان سوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) جهان چهارم&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) جهان اول&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) جهان دوم<br>۷٫”تجارت الکترونیکی یعنی انجام مبادلات تجاری در قالب الکترونیکی” این تعریف تجارت الکترونیک از کیست؟<br>الف)Clarke&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)دکتر علی صنایعی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)حسین احمدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)اتحادیه اروپا<br>۸٫انتقال&nbsp; وجه الکترونیکی کدام یک از گزینه های زیر است؟<br>الف)EDI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)swift&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)EFT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)EDP<br>۹٫کدام یک از گزینه های زیر جزء تاثیرات تجارت الکترونیک بر بنگاه های عضو سازمان اروپا نیست؟<br>الف)تکنولوژی اطلاعات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)کاهش موجودی انبار<br>ج)افزایش حجم تولید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)یکپارچگی فعالیت ها درکل اجزا زنجیره<br>۱۰٫تکنولوژی اطلاعا بر کدام پارامتر تاثیر گذار است؟<br>الف)سرعت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)تولید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)دقت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)هزینه<br>۱۱٫مواد لازم برای تجارت الکترونیک کدام است؟<br>الف)دولت الکترونیک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)واحد یادگیرنده&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)واحد مجازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)حمایت از بخش عمومی<br>۱۲٫وجود…….اعتبار شما را افزایش می دهد<br>الف)شرکت&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)امضای دیجیتال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)وب سایت&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)کارت اعتباری<br>۱۳٫”چارچوبی برای همکاری در داخل سازمان و یا بین سازمان های مختلف” تعریف تجارت الکتروتیک از کدام دیدگاه است؟<br>الف)آموزش&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)مشارکت&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)اجتماعی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)خدمات<br>۱۴٫کدام یک جزءابعاد تجارت الکترونیک نیست؟:<br>الف) تولید محصول&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)محصول&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)فرایند فروش&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)عامل تحویل<br>۱۵٫کدام گزینه جزء مزایای جامعه در تجارت الکترونیک است؟<br>الف)دسترسی به خدمات عمومی&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)ارسال فوری&nbsp;&nbsp; ج)بهبود روابط مشتریان&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)سرعت عرضه به بازار<br>۱۶٫ کدام یک جزء اصول CRM نمی باشد؟<br>الف)انتخاب مشتری براساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)هدف گزاری برای تک تک مشتریان<br>ج)جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)مدیریت زنجیره تامین<br>۱۷٫تجارت الکترونیکی ناخالص کدام است؟<br>الف)اگر کاملا دیجیتال باشد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)اگر حداقل یک وجه دیجیتال وجود داشته باشد<br>ج) اگر حداکثر یک وجه دیجیتال وجود داشته باشد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)اگر نیمی از آن دیجیتال باشد<br>۱۸٫کاربران عمومی اینترانت چه کسانی هستند؟<br>الف)فقط کارمندان مجاز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)هرفردی با دسترسی تلفنی و شبکه ای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)گروهای مجاز&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)شرکتهای همکار<br>۱۹٫ ۸۵% از تجارت الکترونیک&nbsp; از نوع<br>الف)B2C&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)C2C&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)C2B&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)B2B<br>۲۰٫کدام یک از تجارت های الکترونیکی زیر به معنای خرده فروشی می باشد؟<br>الف)B2C&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)C2C&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)C2B&nbsp;&nbsp; د)B2B<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; EBAYنمونه اولیه تجارت……<br>الف)B2C&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)C2C&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)C2B&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)B2B<br>۲۲٫کدام سرویس مبتنی بر کاربران خانگی و اداری است؟<br>الف) Hitwise&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)Netratings&nbsp;&nbsp; ج)Alexa&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)davechaffey<br>۲۳٫جذب مشتری به ترتیب شامل چه مراحلی است؟<br>الف)اولین اثرگذاری-انتخاب محصول-پرداخت و انجام سفارش-اکتساب<br>ب)قیمت رقابتی-بازاریابی مناسب-اکتساب- اولین اثرگذاری<br>ج) اکتساب- اولین اثرگذاری-انتخاب محصول- پرداخت و انجام سفارش<br>د) بازاریابی مناسب- اولین اثرگذاری-انتخاب محصول- پرداخت و انجام سفارش<br>۲۴٫کدام مورد جزءموانع کسب و کار اینترنتی&nbsp; نمی باشد؟<br>الف)نبود زیرساخت های مخابراتی&nbsp;&nbsp; ب)نبود زیرساخت بانکی&nbsp;&nbsp; ج)کمبود فرهنگ&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)ارتباط موثر با مشتری<br>۲۵٫کدام مورد جزء دلایل شکست کسب و کار اینترنتی است؟<br>الف)نداشتن آگاهی&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)نداشتن پشتکار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)نداشتن علاقه&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)نداشتن مهارت کافی<br>۲۶٫کدام یک از سایت های زیر نمونه ای از سایت های خرید و فروش است؟<br>الف)chemconnect&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)priceline&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)carsdirect&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)ebay<br>۲۷٫کدام گزینه جزء نکات مهم در انتخاب نام دامین نیست؟<br>الف)کوتاه و ساده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)دامین رایگان&nbsp;&nbsp; ج)قابلیت به خاطر سپاری&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)استفاده از دامین های ایرانی<br>۲۸٫کام یک از گزینه های زیر جزء ویژگی سایت های تبلیغاتی نیست؟<br>الف)پشتیبانی&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)ساختار URL ها&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)درج خبر&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)امکان درج لینک<br>۲۹٫کدام یک جزء اهداف ایمیل مارکتینگ نیست؟<br>الف)وفاداری مشتری&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)آگاهی و اعتبار نام تجاری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)افزایش درآمد حاصل از فروش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)افزایش فروش آف لاین<br>۳۰٫کدام گزینه ۴گام نخست در ایمیل مارکتینگ می باشد؟<br>الف)ساختن پایگاه داده مشتریان-تعیین هدف-ایجاد سیاست حفظ حریم خصوصی-تعریف ایمیل مارکتینگ<br>ب) تعریف ایمیل مارکتینگ-تعیین هدف- ساختن پایگاه داده مشتریان- ایجاد سیاست حفظ حریم خصوصی<br>ج) ایجاد سیاست حفظ حریم خصوصی- تعریف ایمیل مارکتینگ-تعیین هدف- ساختن پایگاه داده مشتریان<br>د) -تعریف ایمیل مارکتینگ- ساختن پایگاه داده مشتریان-تعیین هدف-ایجاد سیاست حفظ حریم خصوصی<br>۳۱٫کدام گزینه جزءاطلاعات مفید در ساختن پایگاه داده مشتریان نیست؟<br>الف)تاریخچه خرید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)اطلاعات ارتباطی&nbsp;&nbsp; ج)معرف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)رضایت<br>۳۲٫مشاهده یا عدم مشاهده ایمیل بستگی به…<br>الف)متن پیام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)to&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)to,from,subject&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)from<br>۳۳٫کدام یک از برنامه های اینستا فقط برای اندروید است؟<br>الف)Instapic frame&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)Insta size&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)Textgram&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)Insta message<br>۳۴٫تعریف زیر مربوط به کدام یک از موارد است؟<br>“تمامی زیر بخش های موجود در تجارت از قبیل بازرگانی,تولید,فروش,بازاریابی,توزیع,حسابداری,مدیریت منابع انسانی,مدیریت پروژه,مدیریت انبار,…به صورت یکپارچه باهم ارتباط خواهند داشت”<br>الف)CRM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)ERP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)SCM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)EC<br>۳۵٫سایت های ارائه دهنده ایمیا مارکتینگ کدامند؟<br>الف)eliteemail.alexa.compainer.guru<br>ب)dotmailer.compainer.constantcontact.mailchimp<br>ج)dotmailer.Constantcontact.Mailchimp.guru<br>د)amazon.mail.simplycast.eliteemail<br>۳۶٫عدم کدام یک از گزینه های زیر در صفحه ی فرودی باعث کاهش اعتماد می شود؟<br>الف)نوشتار بی عیب و نقص&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)استفاده از نماد الکترونیک&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)عناوین واضح و جذاب&nbsp;&nbsp; د)عنوان صفحه و عنوان آگهی<br>۳۷٫کدام رنگ در دکمه ها و فرخوان های صفحه فرودی باعث جلب توجه بیشتر می شود؟<br>الف)زرد-آبی&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)زرد-نارنجی&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)نارنجی-فرمز&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)قرمز-آبی<br>۳۸٫کلید موفقیت در صفحه فرود….است<br>الف)لینک&nbsp;&nbsp; ب)فراخوان ها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)سادگی&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)عنواین<br>۳۹٫کدام گزینه جزء اهمیت کتاب های الکترونیک در کسب و کار اینترنتی&nbsp; نمی باشد؟<br>الف)کتاب های الکترونیکی مرتبط&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)سایت های دیگران&nbsp;&nbsp; ج)viral marketing&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)هدف مشخص<br>۴۰٫کدام گزینه جزء معایب موتورهای جستجو نمی باشد؟<br>الف)رازهای موتورهای جستجو غالبا مخفی است<br>ب)اولین انتخاب کسانی است که در استفاده از اینترنت تازه کارند<br>ج)گاهی اوقات نمی تون اعتماد زیادی به آن ها کرد<br>د)زمان زیادی طول می کشد تا نتیجه دهد<br>۴۱٫کدام گزینه&nbsp; برترین موتورهای جستجو می باشد؟<br>الف)google-aol-alexa-alltheweb<br>ب)googlr-aol-guru-alexa<br>ج)excite-altheweb-aol-altavista<br>د)excite-altavista-simplycast-google<br>۴۲٫کدام گزینه در طراحی وب سایت&nbsp; ضروری است؟<br>الف)صفحه تماس و درباره ما&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)تطابق با موبایل&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)به روزرسانی&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)محتوا و نحوه نمایش<br>۴۳٫پرطرفدارترین شبکه اجتماعی کدام است؟<br>الف)توییتر&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)فیسبوک&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)یوتیوب&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)لینکدین<br>۴۴٫کدام شبکه برای لرتباط بین متخصصین,تجار,کارآفرینان و مدیران شرکتها ایجاد شده؟<br>الف)توییتر&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)فیسبوک&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)یوتیوب&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)لینکدین<br>۴۵٫کدام یک از رنگ های زیر قدرتمند و گیرا است؟<br>الف)بنفش&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)سیاه&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)سبز&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)صورتی<br>۴۶٫کدام گزینه جزءبخش های اساسی یک سایت نیست؟<br>الف)درباره ما&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)قیمت ها&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)خبرهای به روز&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)گواهینامه ها و تاییدیه ها<br>۴۷٫کدام گزینه زیر مجموعه سئو off page است؟<br>الف)انتشار مطلب در شبکه های اجتماعی&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)کلمات کلیدی&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)متاتگ ها&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)تگ های h1تا h6<br>۴۸٫از کدام تگ می توان حداکثر دو بار در سایت استفاده کرد؟<br>الف)h2&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)h3&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)h1&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)h4<br>۴۹٫کداکم یک از شبکه های اجتماعی زیر در زمینه عکس کاربرد دارد؟<br>الف)توییتر&nbsp;&nbsp; ب)فیسبوک&nbsp;&nbsp; ج)اینستاگرام&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)لینکدین<br>۵۰٫بیشترین حجم تجارت الکترونیک در سال ۲۰۰۴ متعلق به کدام کشور است؟<br>الف)اروپا&nbsp;&nbsp; ب)آمریکا&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)آمریکا لاتین&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)آسیا&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمونه سوالات نورو مارکتینگ<br><br>۱٫نورومارکتینگ یعنی….<br>الف)درک اینکه نیاز مشتری چیست&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)درک زبان مشتری&nbsp;&nbsp; ج)درک زبان مغز مشتری&nbsp;&nbsp; د)درک نیاز جامعه<br>۲٫کدام یک از گزینه های زیر جزء تعهد قوی بین یک نام تجاری و یک گروه مشتری نمی باشد؟<br>الف)آشنا شدن با نام تجاریب) شناخت پیدا کردن مشتری نسبت به آنج)تبلیغ کردن نام تجارید) ترجیح دادن آن نام تجاری توسط مشتری۳٫کدام یک از گزینه های زیر جزء سوالاتی که مغز خزنده به&nbsp; ذهن ما هنگام دیدن محصول متبادر میکند نیست؟الف)آیا این چیز آشنا است؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)آیا شرایط برای من ایمن است؟&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)آیا می‎توانم آن را ببینم؟&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) آیا قیمت آن متناسب است؟۴٫مغز بدور مغزی است…الف)هوشیارب)باهوشج)کند عمل و شکاکد)مطمئن۵٫در طراحی وبسایت خبرهای مهم را چگونه باید نمایش داد؟الف)به صورت ثابتب)به صورت متحرکج)در بالای وب سایتد)در سمت راست وب سایت<br><br></b></div><b> </b> text/html 2015-09-09T11:12:43+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی نمونه سئوالات دوره آموزش مدیر کسب و کار الکترونیکی1 http://marketting94.mihanblog.com/post/125 <div align="justify"><br><b>به نام خدا<br>نمونه سئوالات دوره آموزش مدیر کسب و کار الکترونیکی1<br><br>۱-مدیر کسب وکارالکترونیکی به چه کسی می گویند؟<br>الف)کسی که به تجارت الکترونیک میپردازد<br>ب)کسی که می خواهد درآمد کسب کند<br>ج)کسی است که بتواند با اجرای یک برنامه کسب وکارالکترونیکی به انجام فعالیت های بازاریابی الکترونیکی جهت کسب درآمد بپردازد<br>د)کسی که با بازاریابی الکترونیکی به تجارت میپردازد<br>۲- تعریف دقیق&nbsp; کسب وکارکدام مورداست؟<br>الف)انجام فعالیت هایی برای بدست آوردن سود<br>ب)کسب وکار یعنی خرید وفروش کالاها ,تولیدکالا یاعرضه خدمات به منظور بدست اوردن سود<br>ج)راه اندازی یک bussiness<br>د)کسب وکار یعنی ایجاد یک پروسه برای فروش کالا<br>۳-کدامیک ازاصول چهارگانه کسب وکار نیست؟<br>الف)دانستن نام محصول های مختلف<br>ب)دانستن نام شرکت های مختلف<br>ج)دانستن مهارت های لازم<br>د)دانستن اکثرزبان ها<br>۴-تعریف تجارت الکترونیک ازدیدگاه اتحادیه اروپا کدام مورد است؟<br>الف)هرشکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی به صورت الکترونیکی تعامل کنند<br>ب)هرنوع مبادله اطلاعات مربوط باامورتجاری ازطریق ابزارالکترونیکی حتی تلفن و فاکس<br>ج)انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده ازشبکه های ارتباطی کامپیوتری بویژه اینترنت است<br>د)کاربرد تکنولوژی اطلاعات درتجارت<br>۵-مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان ستون فقرات<br>الف)تجارت الکترونیک عمل می کند<br>ب)کسب وکارعمل میکند<br>ج)کسب درامد عمل میکند<br>د)تبادل اطلاعات عمل میکند<br>۶-سال ۱۹۷۴-۱۹۵۵ چه عصری است؟<br>الف)عصرپردازش الکترونیکی داده ها<br>ب)عصرسیستم های اطلاعاتی مدیریت<br>ج)عصراینترنت<br>د)عصر فناوری اطلاعات<br>۷-بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی در جهان دراختیارکدام کشوراست؟<br>الف)ایران<br>ب)آمریکا<br>ج)کره<br>د)استرالیا<br>۸-کدامیک از شش شاخص بسترهای تجارت الکترونیک درایران نیست؟<br>الف)اتصال وزیرساخت فناوری<br>ب)محیط تجاری<br>ج)پذیرش مشتری و بنگاه ها<br>د)محیط تفریحی<br>۹-استفاده از تجارت الکترونیک درزمینه اقتصادی وبازرگانی برچه چیزی می تواند موثرباشد؟<br>الف)تبادل اطلاعات<br>ب)رونق اقتصادی کشور<br>ج)فرهنگ اقتصادی<br>د)کسب وکار الکترونیکی<br>۱۰-کدامیک از مشخصات یک واحد کسب وکار جدیدنیست؟<br>الف)یک واحد مجازی است<br>ب)یک واحد یادگیرنده است<br>ج)یک واحد خلاق ونوآوراست<br>د)یک واحد با توانمندی کار از راه نزدیک است<br>۱۱-منظور از تجارت الکترونیک ناخالص چیست؟<br>الف)محصول، ارسال ، پرداخت و انتقال به خریدار تماما دیجیتالی صورت گیرد<br>ب) حداقل یکی از وجه‌های بالا دیجیتالی باشد<br>ج)حداقل یکی از وجه‌های بالا دیجیتالی نباشد<br>د) همه‌ی وجه‌های بالا غیر دیجیتال باشد<br>۱۲- دغدغه تجار دراین دو مورد درتجارت الکترونیکی جدی است:<br>الف)سیستم گمرک وبیمهonline<br>ب)سوددهی وبیمه<br>ج)بیمه و رقابت بین شرکا<br>د)رقابت بین شرکا وسوددهی<br>۱۳- بدون……امکان انجام معامله دریک سیستم تجارت الکترونیکی کاردشوارمی شود.<br>الف)هوش تجاری<br>ب)کارت اعتباری<br>ج)شرایط کاری مناسب<br>د)ریسک <br>۱۴-ابزاری است که احراز هویت طرفین معامله را تعیین می نماید وبرای انجام یک معامله رسمی بین المللی ضروری می باشد:<br>الف)کارت اعتباری<br>ب)امضای دیجیتال<br>ج)الف وب<br>د)هیچکدام<br>۱۵-جذب مشتری به ترتیب شامل چه مراحلی می‌شود؟<br>الف) اولین اثرگذاری – انتخاب محصول – پرداخت و انجام سفارش – اکتساب<br>ب) اکتساب – اولین اثرگذاری – انتخاب محصول – پرداخت و انجام سفارش<br>ج) بازاریابی مناسب – اولین اثرگذاری -&nbsp; اکتساب- پرداخت<br>د) قیمت رقابتی – بازاریابی مناسب اکتساب – اولین اثرگذاری<br>۱۶- کدامیک از موارد زیر جزء مواد لازم برای تجارت الکترونیک نیست؟<br>الف)بانکداری الکترونیکی <br>ب)حمایت از بخش خصوصی <br>ج)آموزش و تحصیل<br>د)کارت اعتباری<br>۱۷-در کدامیک از سایتهای زیر اسکریپت‌های پست الکترونیک قرار دارد؟<br>الف)Alexa.com<br>ب) elance.com <br>ج)Hitwas.com<br>د) Netatings.com<br>۱۸-عوامل اساسی موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی چیست؟<br>الف) انتخاب کاری که بلدید- انتخاب کسب و کار مورد علاقه – آگاهی ، دانش و مهارت لازم – تلاش و پشتکار<br>ب) زود عمل کردن – بازاریابی مناسب – آگاهی ، دانش و مهارت لازم – انتخاب کسب و کار مورد علاقه<br>ج)انتخاب کاری که بلدید- انتخاب کسب و کار مورد علاقه – ساعت کاری زیاد – راه اندازی سریع<br>د)آگاهی ، دانش و مهارت لازم – انتخاب کسب و کار مورد علاقه – انتخاب سیستم بانک معتبر – سرمایه گذاری زیاد<br>۱۹-&nbsp; فرایند ایمیل مارکتینگ به ترتیب کدام گزینه می باشد؟ (از چپ به راست)<br>الفDeffine – Test – Send – Measure – Report(&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>ب&nbsp; Test – Send – Measure – Report (<br>ج Send – Measure – Report(<br>د Deffine – Test – Send – Measure – Email(<br>۲۰-&nbsp; ذخیره اطلاعات مفید زیر در کدامیک از مراحل فرایند ایمیل مارکتینگ موثر خواهد بود؟<br>اطلاعات تماس – معرف – وضعیت مشتری – اطلاعات دموگرافیک – اطلاعات شخصی – اطلاعات ارتباطی – تاریخچه خرید<br>الف) تست پیام ها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;ب) تعیین هدف<br>ج) ساختن پایگاه داده مشتریان<br>&nbsp;د) طرح ریزی محتویات<br>۲۱- کدامیک از دلایل زیر اهمیت وب سایت در تجارت الکترونیک را نشان نمی دهد؟<br>الف) وجود وب سایت اعتبار شما را افزایش می دهد<br>ب) وب سایت یک ابزار قوی فروش است<br>ج) باعث افزایش سوددهی می شود<br>د) باعث افزایش ارزش تبلیغات شما می شود<br>۲۲- زمینه فعالیت شرکت ebay ……… و ………. و………… می باشد.<br>الف) حراج اینترنتی و تجارت الکترونیک و بالا بردن سود<br>ب) حراج اینترنتی و تجارت الکترونیک و فروش اینترنتی<br>ج) کسب وکار الکترونیکی و بالا بردن سود و حراج اینترنتی<br>د) تجارت الکترونیک و کسب کار الکترونیک و فروش اینترنتی<br>۲۳- ………. راه نجات اشتغال در ایران است.<br>الف) کسب و کار الکترونیکی <br>ب) تجارت الکترونیکی<br>ج) کار آفرینی دیجیتالی<br>د) حراج اینترنتی<br>۲۴- تعریف تجارت کدامست ؟<br>الف) مبادله پول با کالا و خدمات می باشد و هرگونه داد وستد وخرید وفروش را در بر می گیرد<br>ب) پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها<br>ج) تحویل کالا, خدمات , اطلاعات یا پرداختها از طریق شبکه های کامپیوتری یا هر وسیله الکترونیکی دیگر<br>د) استفاده از تکنولوژی جهت خودکار نمودن خرید وفروش محصولات <br>۲۵-مهمترین دلیلی که مشتریان از لیست ایمیل انصراف می دهند چیست؟<br>الف)&nbsp; تعداد ایمیل های دریافتی بسیار زیاد است<br>ب)&nbsp; محتوای ایمیل، تکراری و خسته کننده است<br>ج) محتوا مناسب با نیاز مشتری نیست<br>د) دریافت مقادیر زیاد ایمیل و نیاز به حذف برخی<br>۲۶- کدامیک از اصول CRM نیست؟<br>الف) هدف گزاری برای تک تک مشتریان<br>ب) جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی<br>ج) انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری<br>د) انتخاب مشتری بر اساس میزان خریدش<br>۲۷- کدامیک زیر مجموعه بازاریابی الکترونیکی است؟<br>الف) کسب وکار الکترونیکی <br>ب) تجارت الکترونیکی<br>ج) بازاریابی اینترنتی<br>د) بازاریابی محتوایی<br>۲۸- تمام اعضای این دسته تاجر یا سازمان های تجاری هستند:<br>الف) B2B<br>ب) B2C<br>ج) C2C<br>د) C2B<br>۲۹- منابع موجود در شرکت در بحث ERP کدامند؟<br>الف) انسانی- مالی&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;ب) تجهیزات – مواد اولیه<br>&nbsp;ج) موارد الف و ب &nbsp;<br>&nbsp; د) علم کارمندان – تجهیزات<br>۳۰- مدل تجارت الکترونیکی A2C بین کدامیک از موارد زیر است؟<br>الف) بین مشتری و دولت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;ب) بین دولت و تجارت<br>ج) بین شرکت های گسترده چند ملیتی و مشتری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;د) بین شرکت های گسترده چند ملیتی و تجارت<br>۳۱- فرمول کسب وکار الکترونیک کدامست؟<br>الف) EB=EC+CRM+SCM+ERP+BI<br>ب) EC=CRM+SCM+EB+BI<br>ج) EB=EC+CRM+ERP+BI<br>د) EC=ERP+BI+CRM+SCM<br>۳۲- EBAY بزرگترین نمونه اولیه مدل …….می باشد.<br>الف) B2B<br>ب) B2C <br>ج) C2C <br>د)C2B<br>۳۳- کدامیک جز عوامل اساسی موفقیت درکسب و کارهای اینترنتی نمی باشد؟<br>الف) انتخاب کاری که آن را بلدید<br>ب) انتخاب کسب وکار مورد علاقه<br>ج) تلاش وپشتکار<br>د) انتخاب کار پر سود<br>۳۴- هر چه حجم ایمیل ارسالی ………. باشد ، میزان باز شدن آنها ………… است.<br>الف)&nbsp;&nbsp; کمتر – کمتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;ب)&nbsp;&nbsp; بیشتر – بیشتر<br>&nbsp;ج)&nbsp; بیشتر – کمتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;د) هیچکدام<br>۳۵- کدامیک از دلایل اصلی شکست کسب وکارهای اینترنتی می باشد؟<br>الف) نداشتن مهارت کافی<br>ب) نداشتن پول<br>ج) نداشتن اعتماد به نفس<br>د) نداشتن شریک کاری خوب<br>۳۶- کدام شبکه اجتماعی برای ایجاد ارتباط بین متخصصین ، تجار ، کارآفرینان و شناساندن شرکت و ارتباط بین همکاران کاربرد دارد؟<br>الف)facebook <br>ب) linkedin <br>ج)&nbsp; twitter <br>د) pinterest <br>۳۷-کدامیک از شبکه های اجتماعی زیر در زمینه عکس کاربرد دارد و برای مبادله باید از hashtags استفاده کرد ؟<br>الف) اینستاگرام<br>&nbsp; ب) توییتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; ج) فیس بوک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;&nbsp; د) لینکداین<br>۳۸-در سایت اینستاگرام بیشتر کاربران چند سال هستند و کدام جنسیت بیشتر است؟<br>الف) بیش از ۳۵ سال – خانم ها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;ب)&nbsp; بین ۳۵ تا ۴۵ سال-آقایان<br>ج) زیر ۳۵ سال – خانم ها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;د)&nbsp; کمتر از ۲۰سال – خانم ها<br>۳۹- بزرگترین سایت بارگذاری فیلم کدام است؟<br>الف) youtube ت.<br>ب)facbook <br>ج) linkedin <br>د) instagram <br>۴۰-بازاریابان جهت فروش بیشتر در کدام سایت فعالیت می کنند و بازدهی آنان چقدر است؟<br>الف&nbsp; facebook – ۸۱% (&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;ب twitter – ۶۷% ( <br>&nbsp; linked in – ۱۸%ج) &nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; blogging – ۴۸%د) <br>۴۱- …… یک فعالیت همراه با کاتالوگ است که تعداد زیادی از تولیدکنندگان را به خریداران زیاد وخرده وصل می کند.<br>الف) کسب وکار الکترونیک&nbsp;&nbsp; ب) تجارت الکترونیک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) توزیع کننده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) سیستم سفارش و فروش<br>۴۲- e-tailer یک خرده فروش ……. است که به تنهایی در اینترنت فعالیت می کند.<br>الف) مستقل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) مجازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) آنلاین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) مجازی-سنتی<br>۴۳- کدامیک جز ویژگی های سایت های آگهی اینترنتی مناسب نیست؟<br>الف) دسته بندی مناسب اگهی ها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) ساختار URL ها<br>ج) پشتیبانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) جستجوگر گوگل<br>۴۴- مهمترین اصل در بازاریابی از طریق پست الکترونیک آنست که ارسال کننده پیام های بازرگانی بایستی…………<br>الف) قبلا مخاطب را ببیند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) قبلا از مخاطب اجازه بگیرد<br>ج) از قبل با افکار او آشنا شود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) علایق او را بداند<br>۴۵- ۲۳/۸% از ایمیل های ارسالی طی …….. پس از دریافت باز می شوند.<br>الف) ۲۴ساعت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) یک ساعت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) ۲-۴ ساعت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) ۵-۱۵ ساعت<br>۴۶- پرطرفدارترین شبکه اجتماعی جهان …….. است.<br>الف) لینکدین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) فیسبوک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) اینستاگرام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) توییتر<br>۴۷- ………. یک شبکه اجتماعی بر پایه انتشار تصاویر می باشد.<br>الف) پینترست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) اینستاگرام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) google+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)&nbsp;&nbsp; لینک دین <br>۴۸- آنچه که شما در سایتتان مینویسید و برای سئو و بهینه سازی آنها به صورت دستی دسترسی دارید ……….. نامیده می شود.<br>الف) title tag&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)on-page seo<br>ج) off-page seo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) domain<br>۴۹-در نوع بازاریابی همکاری در فروش ، در کدام نوع حتی اگر روی آگهی کلیک نکند پرداخت انجام می شود؟<br>الف)&nbsp; پرداخت به ازای هر فروش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) پرداخت به ازای هر ثبت نام<br>ج)&nbsp; پرداخت به ازای هر ویزیتور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)&nbsp; پرداخت به ازای نمایش آگهی<br>۵۰-چند درصد از جستجوهای موبایل هدف محلی دارند؟<br>الف) ۳۰%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) ۵۰%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) ۷۰%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) ۴۵%<br><br>&nbsp;<br>۱)&nbsp;&nbsp; خرده فروشی الکترونیکی جزء کدام مدل تجاری می باشد؟<br>الف) B2C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) B2B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)C2B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) B2E<br>۲)&nbsp;&nbsp; فروش زیر به کدام نوع از خرده فروشی الکترونیکی تعلق دارد:<br>” نوعی فروش اینترنتی است که در آن مراکز خرید با خدمات به اشتراک گذاشته شده است”<br>الف) Mail-order retailers that go online&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) Pure-play e-tailers<br>ج) بازاریابی مستقیم تولید کنندگان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)Retailing in Online Malls<br>&nbsp;&nbsp; ۳) کدام حرف از مدل AIDA در خرده فروش الکترونیکی نشان دهنده ی ایجاد میل و اشتیاق در مشتری است؟<br>الف)A&nbsp; در ابتدا کلمه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) A در انتهای کلمه<br>۴)&nbsp;&nbsp; مدل ۴C که در بازاریابی خرده فروشی الکترونیکی استفاده می شود مناسب ترین روش جهت تاثیرروانی و&nbsp; انگیزشی جزء کدام C&nbsp;&nbsp; قرار می گیرد؟<br>الف)&nbsp; Convenient&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Communication&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cost&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) Customer<br>۵)&nbsp; موردی که در&nbsp; خرده فروشی اینترنتی نباید انجام داد؟<br>الف) توانایی حفظ روابط قوی با مشتری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) پر کردن تمام فضاهای سایت<br>ج) عضویت در سایت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د) رقابت قیمت<br><br></b></div> text/html 2015-09-09T10:55:47+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی نمونه سوالات مرکز ارم دوره مدیر کسب و کار الکترونیک http://marketting94.mihanblog.com/post/123 <a href="http://uplod.ir/s8ttqz0ldwll/soalatModirkasbokar.docx.htm" target="_blank" title="نمونه سوالات کسب و کار الکترونیک"><br>نمونه سوالات مدیرکسب و کار الکترونیک را از همین آدرس دانلود کنید </a>.<br><br><br>در ضمن حل این سوالات به زودی گذاشته می شود . با آرزوی موفقیت همه دوستان .<br> text/html 2015-09-07T15:10:11+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی تعریف تجارت الكترونیك http://marketting94.mihanblog.com/post/122 <b><br></b><div align="justify"><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از تجارت الكترونیكی، تعاریف متعددی شده است كه اغلب آنها مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونی+كی بوده است.</b><br><br><b>انجمن اینترنت امریكا: تجارت الكترونیكی را به عنوان یك رسانه جدید كه روابط را در دنیای كسب و كار تغییر می دهد، كسب و كار و مصرف كننده را به هم لینك می كند و كسب و كار جدید می سازد، تعریف كرده است.</b><br><br><b>توربان: تجارت الكترونیكی یك مفهوم در حال رشد است كه فرآیندخرید، فروش یا مبادله محصولات، خدمات واطلاعات را از طریق شبكه های كامپیوتری، از جمله اینترنت، توصیف می­كند.</b><br><br><b>انجمن © دانشگاهی كسب و كار AACSB تجارت الكترونیكی را هر نوع تعامل كاملی كه در سطح شبكه كامپیوتری اتفاق بیفتد، كه شامل انتقال مالكیت و یا استفاده درست از خدمات و سرویسها است ، تعریف كرده است.</b><br><br><b>ویژگیها و فواید تجارت الكترونیكی :</b><br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر فناوری پیشرفته باعث ایجاد تهدید ها و فرصت های جدیدی برای سازمانها می شود. تغییر در فناوری، موجب تغییر در قانونمندی های بازرگانی شركتها و متحول ساختن سیستمهای سازمانی و اجتماعی می گردد. تجارت الكترونیك در سه پارامتر سرعت، دقت و هزینه فعالیتها می تواند تاثیر بگذارد.</b><br><br><b>&nbsp;</b><br><b>تكنولوژی اطلاعات می تواند پنج مزیت عمده ایجاد كند: ارزان تر ( تولید خروجی ها ی مشابه با هزینه كمتر )، بیشتر ( تولید خروجی های بیشتر و با هزینه مشابه )، سریع تر ( تولید خروجی های مشابه با همان هزینه در زمان كمتر )، بهتر ( تولید خروجی های مشابه با همان هزینه و همان زمان ولی با استانداردهای كیفیتی بالا )، و برای اولین بار ( تولید خروجی های جدید )</b><br><br><b>حجم تجارت الكترونیك و سرعت گسترش آن:</b><br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رشد سریع و روزافزون تجارت الكترونیكی در كشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن و نقش مهم آن در ایجاد اشتغال و رشد تولید در كشورها نشان دهنده آن است كه آن كشورها در سیاستهای جاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آوردند.</b><br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیش بینی می شود ارزش تجارت الكترونیكی از 354 میلیارد دلار در سال 2001 بالغ بر 100 تریلیون دلار در سال 2005 برسد. همچنین بر اساس آمار منتشره تجارت الكترونیكی آمریكا در سال 2002 بالغ بر 6/1 هزار میلیارد دلار بوده است كه پیشبینی می شود در سال 2006 به 1/7 هزار میلیارد دلار برسد. تجارت الكترونیكی مالزی در سال 2002 معادل 7/13 میلیارد دلار بوده كه پیش بینی می شود در سال 2006 به بیش از 158 میلیارد دلار برسد.بدیهی است كه رسیدن به چنین حجم های دلاری در تجارت الكترونیكی بر اساس برنامه ریزی و استفاده از فرصتهای تجارت امكان پذیر خواهد بود</b><br><b>شركتهایی مانند Yahoo و&nbsp; Ebayو Amazon&nbsp;&nbsp; و دیگران در مدت كوتاهی توانسته اند ارزش بسیاری را كسب كنند. آمار نشان می دهند كه طی 5 سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شركتها بیش از 200 برابر شده است </b><br></div> text/html 2015-09-07T15:01:26+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی تعریف كار آفرینی http://marketting94.mihanblog.com/post/121 <div align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعاریف ارائه شده در مورد كارآفرینی بسیار متعدد و متفاوت است، اما بررسی تاریخ ادبیات كارآفرینی مؤید آن است كه این واژه اولین بار در تئوریهای اقتصادی و توسط اقتصاددانان مطرح شد، و سپس وارد مكاتب و تئوری های سایر رشته های علوم شده است. در بین علوم مطرح شده مرتبط با كارآفرینی علوم اقتصادی و مدیریت و تجارت ارتباط تنگاتنگی با این مفهوم دارند.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; كانتیلون1(1755) كه ابداع كننده واژه كارآ‍فرینی است، كارآفرین را فردی ریسك پذیر می داند كه كالا را با قیمت معلوم خریداری می كند و با قیمتی نامعلوم می فروشد[3]. جفری تیمونز كارآفرین را ایجاد كننده یك چیز ارزشمند از هیچ می داند.[4]<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیتر دراكر (1985)كه به پدر كارآفرینی معروف است كارآفرین را كسی می داند كه فعالیت اقتصادی كوچك و جدیدی را با سرمایه خود شروع می كند، اما بر طبق&nbsp; نظر ژوزف شومپیتر 2(1934)، استاد دانشگاه هاروارد و اندیشمند اقتصاد دهه اخیر، كارآفرین نیرو محركه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش وی عبارت است از نوآوری یا ایجاد تركیب های تازه از مواد. از نظر شومپیتر اساساً كارآفرین دارای نقش مدیریتی یا تصمیم گیری است.<br>كارآفرین فردی است كه دارای ایده نو و جدید است و از طریق فرایند تأسیس و ایجاد یك كسب و كار (شركت) و قبول مخاطره، محصول یا خدمات جدیدی را به جامعه معرفی می كند[5].<br>&nbsp; <br><br>در یك نگاه كلی می توان كارآفرینی را به دوشكل كلی تقسیم كرد: <br>كارآفرینی فردی و كارآفرینی سازمانی.<br>اگر نوآوری و ساخت محصول جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل كار فرد باشد آن را كارآفرینی فردی و اگر حاصل تلاش یك تیم درسازمانی باشد، آنرا كارآفرینی سازمانی می نامند.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بسیاری از كارآفرینان كار خود را در قالب ایجاد شركتهای كوچك و متوسط (1SME) شروع می كنند. این شركت ها سهم بسزایی در توسعه صنایع و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شركتهای بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخور دارند. لذا بسیاری از دولت ها متقاعد شده اند كه باید بستر رشد را برای واحدهای كوچك و متوسط در قالب انكوباتورها (مراكز رشد فناوری)، پارك های صنعتی و فناوری فراهم كنند و آنها را تا زمانی كه بتوانند به صورت یك شركت مستقل وارد بازار شوند، حمایت كنند. در كشورهای جنوب شرقی آسیا 95% كل بنیادهای اقتصادی و صنعتی كشورها را SME تشكیل داده و به عنوان ركن اساسی و تأثیر گذار در اقتصاد و اشتغال این كشورها محسوب می شود.[6]<br>&nbsp;</b></div> text/html 2015-09-07T10:55:24+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی شش استراتژی همسوسازی کسب و کار و فناوری اطلاعات http://marketting94.mihanblog.com/post/120 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">استراتژی اول: یک مدل کارآمد جهت حاکمیت IT ایجاد کنید:</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">&nbsp;سازمان می تواند از مدلهای مختلفی (متمرکز، غیرمتمرکز و گاهی ترکیبی از هر دو) برای مدیریت و اداره IT بهره گیرند. امروزه معمولترین روش، مدل غیرمتمرکز یا فدرالیست (FEDERALIST MODEL) است. به قول &lt;«جان سیفونیس» (مدیرارشد دانش در گروه راه حلهای کسب و کار اینترنتی) از شرکت «سیسکوسیستمز»، «این مدل به واحدهای کسب و کار خودگردان، ادارات و شعبات، آزادی عمل خوبی برای انتخاب تکنولوژی موردنیاز می دهد و آنها را مسئول تخصیص منابع خود نگاه می دارد». واحدهای کاری و ادارات هــرکدام به طور جداگانه بودجـــــه ای جهت IT دریافت می دارند و می توانند سیستم های موردنیازشان را تهیه کنند. تا زمانی که واحدها و ادارات نرخ بازگشت سرمایه مناسبی را نشان دهند، سازمان رویکرد عدم مداخله و آزادی عمل را در مقابل این واحدها برمی گزیند.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">یکی از دغدغه های کلیدی در محیط متغیر کسب و کار امروزی انعطاف پذیری سازمان است. اگــرچه این روش سطح بالایی از انعطاف پذیری را به ارمغان می آورد، ولیکن چالشهایی را نیز به همراه دارد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">مشکلی که معمولاً ســازمانها با آن روبرو می شوند عدم توانایی در یکپارچه سازی تمامی سیستم ها است. «تامس پارک» یکی از مسئـولین شرکت مشاوره «بوز آلن همیلتون» می گوید «این یک مشکل قدیمی است از مردمی که درختها را می بینند ولی متوجه جنگل نیستند». دیگر اینکه در این مدل، واحدهای کاری مستقل ممکن است بـــه هزینه کردن بر سیستم هایی تمایل داشته باشند که لزوماً بیشترین بازده و سود را برای کل شرکت به همراه ندارد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">شرکتهای موفق باید چگونگی تاثیر سناریوهای مختلف را بر کسب و کار محوری و تناسب آن با برنامه های IT را در سازمان درک کنند. «پارک» می گوید «برای مدیریتIT ، به عواملی بیش از یک کمیته هادی که درخصوص تامین اعتبار پروژه ها و زمان اجرای آنها تصمیم می گیرد، احتیاج است». این بدان معنی است که در هر سطحی از سازمان بایــــــد اهداف کسب و کــــــار و ابتکارات ناشی از IT که می توانند درجهت نیل به این اهداف به کارکنان سازمان کمک کنند، مورد بازنگری و توجه قرارگیرد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">شرکت «سیسکو»، یکی از سازمانهایی است که مدیریت^ IT ، پایه و اساس موفقیت آن است. «سیسکو» درعین حال که به ادارات مختلف اجـــازه تصمیم گیریهای کلیدی را می دهد، جهت پایه گذاری نظام نظارت و کنترل، ایجاد قابلیت ارزیابی و پاسخگویی واحدها، مسئولیت پذیری و تفویض اختیارات، قوانینی را برگرفته از مدل فدرالیست وضع کرده است.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">از ابتدا رهبری «سیسکو» این مدل را در راستای پایبندی به اصول زیر پذیرفت:</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">تغییرات، اجتناب ناپذیر هستند؛</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">تغییــــــرات بسیار سریعتر از گذشته اتفاق می افتند؛</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">تغییرات تکنولوژیک تاثیراتی غیـــــرقابل پیش بینی بر سازمانها خواهند داشت؛</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">فرهنگهای متفاوت در سراسر جهان به شدت به یکدیگر وابسته هستند و یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند؛</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">اینترنت اصول موضوع و بــاورهای سنتی کسب و کارها را دگرگون می کند.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">استراتژی های دیگر در مدیریت IT مدلهای متمرکز یا ترکیبی هستند. مدل متمرکز برپایه رویکرد دستوری و کنترل بنا شده است؛ در این مدل معمولاً رهبران سازمان به تنهایی ماموریت، ارزشها و اهداف سازمان را تعریف می کنند و مرکز سازمان ارائه دهنده پاره ای خدمات اجباری است و تخصیص منابع را دراختیار خود دارد؛ بدین ترتیب یکپارچگی کامل را بر ادارات و واحدهای کاری تابعه تحمیل می کند.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">معمولاً مدل ترکیبی، در سازمانهایی به کار گرفته می شود که حداقل از چهار کسب و کار غیرمرتبط تشکیل شده باشند، هیچیک از این واحدها سهمی بیش از 50% کل فروش شرکت را ندارند. هریک از این واحدهای کسب و کار خودگردان فرهنگها، ارزشها و اهداف خاص خود را دارند و هرکدام مسئول تخصیص منابع خویش هستند. سازمان نیز انتظار همکاری وسیعی را میان واحدهای مختلف ندارد. بنابراین، هرکدام از این واحدها نظامهای اطلاعاتی و سیستم های خاص خود را برای ادارات و واحدهای تابعه تهیه می کنند. درحالی که درون واحدهای کسب و کار خودگردان مدل متمرکز پیاده می شود، درکل سازمان و بیرون واحدهای کسب و کار خودگردان، از مدل فدرالیست استفاده شده است.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">استراتژی دوم: برای فناوری استاندارد داشته باشید:</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">&nbsp;اگرچه یک مدل IT غیرمتمرکز به منظور پیاده سازی نرم افزارها و سخت افزارهای کاربردی سازمان خوب کار می کند، لیکن مشکلات هنگام مدیریت زیرساختهای IT در سازمان بروز می کند. زمانی که یک شرکت از فناوریهای متفاوتی در رویکرد غیرمتمرکز بهره می بـرد نه تنها هزینه های IT خود را افزایش می دهد بلکه توانایی سازمان در استفاده بهینه از سیستمها و اطلاعات را دچار مشکل می سازد. از دیدگاه عملی، کنار هم گذاشتن هر تکه ازجایی و استفاده از تکنولوژی های متفاوت می تواند حتی زبده ترین سازمانها در زمینه IT را دچار دردسر کند. «شپرد» می گوید «این احتمال وجود دارد که بخش قابل توجهی از منابع سازمان برای یکپارچه کردن تمامی سیستمها هزینه گردد». اما خبر خوب این است که به مدد پیشرفتهای تکنولوژیک هیچگاه یکسان سازی و همگون کردن فناوریهای مورداستفاده خصوصاً در مواردی که به کاربرد شبکه ها برای پشتیبانی از کسب وکار اینترنتی مربوط می شود، به سادگی امروز نبوده است. راهیابی و قبول گسترده اینترنت و فناوریهای پروتکل اینترنت رویای استانداردسازی را به یک واقعیت بدل کرده است.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">به علاوه، امروزه بسیاری از سازمانها برای همگون کردن از الگوبرداری یا بازنگری استانداردها استفاده می کنند. این فرایند به ایجاد فهرستی از فروشندگان و سیستمهای تایید شده منجر می شود و به طرزی موثر، گوناگونی سیستم های مورداستفاده واحدهای کاری و بخشهای سازمانی را محدود می سازد. «سیفونیس» می گوید «با ایجاد مجموعه ای از استانداردهـا، نه تنها یک سازمان می تواند برنامه های IT خود را به شکل موثرتری کنترل کند بلکه می تواند کلیه فرایندهای کسب و کار خود را تحت یک سیستم موثر نظارت و بازرسی قرار دهد». نتیجه نهایی معمولاً باعث صرفه جویی در هزینه ها، بهره وری بیشتر، نرخ بازگشت سرمایه بالاتر و کاهش هزینه های مالکیت و نگهداری خواهدبود.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">این رویکــرد می تواندحتی درکاهش هزینه های اداری و سربارهای IT سازمان نیز، نقشی موثر داشته، در ساختن زیرساختی منعطف به یاری سازمان بشتابد. با یک زیرساخت پروتکل اینترنت شرکتها می توانند به سرعت سیستم های ویدئو کنفرانس، سایر ابزارهای همکاری و ارتباطاتی از طریق وب، خدمات تلفنی برپایه پروتکل اینترنت ارسال همزمان داده ها و معبرهای سازمانی را در شرکت پیاده و اجرا کنند. این نرم افزارهای کاربردی مانند طبقات یک ساختمان در بالاتـــــــرین طبقه هرم شبکه سازمان قرار می گیرند.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">با توسل به بنیان مناسب شبکه در شرکت فعالیتهــای سازمانی سریعتر و ساده تر انجام می پذیرد. «شپرد» می گوید «زمانی که یک کسب و کار نیـــــاز به رشد دارد تکنولوژی می تواند به سرعت همراه آن شود و به کمک آن بشتابد».</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">پرواضح است که استانداردها، چالشهایی را نیز بر سر راه شرکتهای جهانی متشکل از کارکنانی با ترجیحات و فرهنگهای متفاوت یا احتیاجات قانونی مختلف در کشورهای گوناگون، قرار می دهد. به عنوان مثال، یک واحد کاری در سنگاپور خواهان نرم افزار کاربردی یا سیستمی است که واحد کاری دیگر در فرانسه بلادرنگ آن را رد می کند. این مورد می تواند به سادگی نحوه نشان دادن اطلاعات در نرم افزار یا به پیچیدگی چگونگی محاسبه مالیات برمبنای قوانین هر کشور باشد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">درنهایت می توان گفت که انتخاب استاندارد در سطح زیرساخت باید با حداقل آزادی در انتخاب مجموعــه ای مشخص از نرم افزارها و سخت افزارهای کاربردی پیوند بخورد تا سازمانی چابک و منعطف را به همراه بیاورد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Nazanin">&nbsp;بقیه در ادامه مطلب</font></p> text/html 2015-08-27T23:57:25+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی BluePromote Services http://marketting94.mihanblog.com/post/117 <br><div align="left">&nbsp;<br>&nbsp;<br><br>SERVICE BRIEF<br>&nbsp;<br><br>BluePromote<br><br>-- Services to maximize Search Engine Visibility<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br><br>BluePromote Services<br><br>The Need for Search Engine Marketing<br><br>Search Engine Optimization (SEO)<br><br>Analysis<br><br>Competitive Research<br><br>Keyword Analysis<br><br>Website Analysis<br><br>Baseline Search Engine Ranking<br><br>SEO Strategy Development<br><br>Optimization<br><br>Submission<br><br>SEO Benefits &amp; Deliverables<br><br>Pay-For-Placement (P4P) Campaigns<br><br>Analysis<br><br>Competitive Research<br><br>Keyword Analysis<br><br>P4P Strategy Development<br><br>Ad Creation<br><br>Bid Management<br><br>P4P Benefits &amp; Deliverables<br><br>Additional Services<br><br>Secondary Domain Website Development<br><br>Link Development<br><br>Analytics and Reporting<br><br>Conclusion<br><br>BluePromote Services<br><br>&nbsp;<br><br>DublinBlue provides a full range of comprehensive Search Engine Marketing services that utilize both natural and paid-listing strategies to maximize search engine visibility for your website. Our offerings include:&nbsp; Search Engine Optimization (SEO), Pay-For-Placement (P4P), Competitive Analysis, Strategy Development, Search Engine Submissions, Secondary Domains, Link Development and Analytics &amp; Reporting services.<br><br>&nbsp;<br><br>DublinBlue approaches Search Engine Marketing projects via a proven, safe methodology that utilizes search engine-approved techniques to improve website positioning. Our mission is to enable you to cost-effectively achieve your online marketing goals and objectives.<br>The Need for Search Engine Marketing<br><br>Search engines and directories have become the most popular method of finding products and services while online. According to Forrester Research, over 80% of Internet users rely on search engines and directories to find the information they need. A Statistical Research, Inc. study reveals that 57% of online users search the web every day. Another recent report by Forrester Research further advises “search engines reach valuable, motivated and ready customers. To capitalize on search as a marketing tool, marketers should shift acquisition email and ad dollars to search…”<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>Despite the proven benefits, many marketers fail to address the importance of search engine marketing techniques toward achieving their goals. CyberAtlas Research found that nearly 46% of marketers surveyed allocate less than 0.5% of their annual marketing budgets on search engine optimization services. Only 10% spend more than 25% of their marketing budget on increasing their visibility on the web. Their inaction creates a huge opportunity for marketers who understand the importance of search engine marketing.<br>Search Engine Optimization (SEO)<br><br>SEO is the process of increasing a website’s ranking in major search engines and directories for a given list of relevant keyword phrases. This is accomplished by identifying the keyword phrases that are most beneficial to the website; optimizing the website’s meta-tags and page content; and removing barriers to search engine crawlers.<br><br>&nbsp;<br><br>DublinBlue utilizes only ethical SEO techniques that strictly adhere to published search engine standards and recommendations. Once optimized, we submit your website to the most popular search engines and directories. The result is that the overall quality and quantity of website traffic is greatly improved.<br><br>&nbsp;<br><br>Our SEO process is comprised of 4 major steps: Analysis, SEO Strategy Development, Optimization and Submission. Each step is detailed below.<br>Analysis<br><br>The SEO project begins with you completing a SEO Worksheet. The SEO Worksheet provides DublinBlue specialists with information about the business and its products and services; geographic considerations; the target audience profile; current marketing activities; your goals and objectives; competitor information; and a beginning list of keyword phrases.<br><br>&nbsp;<br><br>The Analysis step then continues through four tasks: Competitive Research, Keyword Analysis, Website Analysis and Baseline Search Engine Rankings.<br><br>&nbsp;<br>Competitive Research<br><br>During this task, in-depth research is conducted to determine the SEO strategies of each primary competitor. Competitive strategy research includes keyword selection, meta-tag contents, page contents, link popularity and search engine ranking. In short, we determine what is working and what is not working for each of your major competitors.<br><br>&nbsp;<br>Keyword Analysis<br><br>Next, we work with you to define the keyword phrases that are relevant to your target audiences. We begin the process with an initial keyword list that is comprised of your current keywords and the keywords that are being promoted by your competitors. From that list, we begin researching alternate keyword phrases to determine the optimum set of keywords that a web searcher would use to find your company, products and services, industry and, geography. Our keyword research is based upon statistics developed from over 360 million web searches performed within the last 60 days.<br><br>&nbsp;<br><br>Based upon the competitive and keyword analysis results, we create a keyword recommendation list that includes monthly search estimates. This list is then reviewed, edited and finalized by you.<br><br>&nbsp;<br>Website Analysis<br><br>During this task, our SEO specialists study your website structure; loading speed; meta-tags; navigational elements; page content; search engine friendliness; and in-bound, outbound and broken links. Next, your website code is validated against the latest standards as specified by the World Wide Web Consortium (W3C).<br><br>&nbsp;<br><br>The goal of this task is to identify the necessary changes to improve overall visibility in crawler-based search engines and to remove any website indexing barriers. Improving certain elements of your website’s architecture and design can increase the number of pages that are indexed and will increase the likelihood that your pages will rank higher.<br><br>&nbsp;<br>Baseline Search Engine Ranking<br><br>Finally, baseline search engine rankings are recorded to measure how deeply a website is indexed within the major search engine databases prior to the optimization and submission steps. Later, additional Search Engine Ranking reports can be recorded for comparison.<br>SEO Strategy Development<br><br>A SEO strategy is then developed with the goal of outperforming the highest-ranking competitors in each of the major search engines.<br><br>&nbsp;<br><br>The SEO strategy includes comprehensive competitive analysis; the finalized target keyword phrase list; structural recommendations; optimized meta-tag content; optimized page content that reflects the relevant keyword selections while still portraying the proper messages; link development recommendations; and the baseline search engine index report.<br>Optimization<br><br>During this step, recommendations from the Analysis step are incorporated into your website. This task is required for the effective conduct of the Submission step and may be performed by DublinBlue or by you.<br>Submission<br><br>After the Optimization step is complete, DublinBlue will submit your website to the top search engines and directories. Note that it can take up to 90 days for inclusion into the major search engines. Due to the volume of submissions received by the major search engines, repeated submissions may be necessary.<br>SEO Benefits &amp; Deliverables<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; SEO Strategy Document<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comprehensive Analysis of each Major Competitor’s SEO Strategies<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Finalized Target Keyword Phrase List<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Recommendations for Structural and Navigation Changes<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Creation of Optimized Meta-tag Content<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Creation of Optimized Page Content<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Link Popularity Development Recommendations<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Benchmark of Current Rankings<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website Optimizations Implemented by DublinBlue or You<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Submission to the Most Popular Search Engines and Directories<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Increased Rankings<br><br>Pay-For-Placement (P4P) Campaigns<br><br>A well-designed and executed P4P campaign is an effective way to drive immediate web traffic. A P4P ad can reach up to 85% of all web users on the most popular search engines including Google, AOL, AskJeeves, Earthlink, Yahoo, MSN, AltaVista, Excite, Web Crawler, Metacrawler, Dogpile, and the auto-search feature of the Internet Explorer web browser. Our P4P programs give you complete budgetary control to spend as much or as little as necessary to achieve the desired results.<br><br>&nbsp;<br><br>Our expertise in keyword research, creative copy writing, bid and budget management, geographic-targeting and other advanced techniques will produce a demonstrable return for your P4P advertising budget. P4P ads draw qualified website visitors and can produce results much faster than any other form of media.<br>&nbsp;<br><br>Our P4P process is comprised of 4 major steps: Analysis, P4P Strategy Development, Ad Creation and Bid Management. Each step is detailed below.<br>Analysis<br><br>If an SEO project has not been conducted for your website, the P4P project begins with you completing a SEO Worksheet. The SEO Worksheet provides DublinBlue specialists vital information about the business and its products and services; geographic considerations; the target audience profile; current marketing activities; your goals and objectives; competitor information; and a beginning list of keyword phrases.<br><br>&nbsp;<br><br>The Analysis step then continues through two tasks: Competitive Research and Keyword Analysis.<br><br>&nbsp;<br>Competitive Research<br><br>During this task, in-depth research is conducted to determine the P4P strategies of each primary competitor. Competitive strategy research includes keyword selection, ad copy, average positioning for each ad, average cost-per-click per ad, estimated clicks-per-month per ad and total estimated P4P budget.<br><br>&nbsp;<br>Keyword Analysis<br><br>If an SEO Keyword Analysis was not performed, it is performed at this time. We work with you to define the keyword phrases that are relevant to your target audiences. We begin the process with an initial keyword list that is comprised of your current keywords and the keywords that are being promoted by your competitors. From that list, we begin researching alternate keyword phrases to determine the optimum set of keywords that a web searcher would use to find your company, products and services, industry and, geography. Our keyword research is based upon statistics developed from over 360 million web searches performed within the last 60 days.<br><br>&nbsp;<br><br>Based upon the competitive and keyword analysis results, we create a keyword recommendation list that includes monthly search estimates. This list is then reviewed, edited and finalized by you.<br>P4P Strategy Development<br><br>A P4P strategy is then developed with the goal of outperforming the highest-ranking competitors in each of the major pay-for-placement search engines.<br><br>&nbsp;<br><br>The P4P strategy includes comprehensive competitive analysis and the finalized target keyword phrase list.&nbsp; The finalized list includes a combination of popular higher-cost keyword phrases and obscure lower-cost keyword phrases. The strategy includes ad copy, recommended positioning, estimated cost-per-click, estimated clicks-per-month and total estimated budget; recommendations for the use of broad-matching capabilities and exclusion techniques; and suggested geographic-targeted phrases.<br>Ad Creation<br><br>Once the keyword phrases and bid strategy have been determined, DublinBlue will create highly effective P4P ads designed to draw qualified visitors to the website.<br>Bid Management<br><br>DublinBlue can run your P4P campaign efficiently via our professional bid management program. We monitor your ads several times per day and adjust bids based on the pre-determined P4P strategy and your approved budget. Our specialists work to maintain bid levels to minimize lost revenue and ad dollar waste; and to reduce the damage from competitor’s aggressive bidding strategies.<br>P4P Benefits &amp; Deliverables<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; P4P Strategy Document<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comprehensive Analysis of each Major Competitor’s P4P Strategies<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Finalized Target Keyword Phrase List<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Benchmark of Current Rankings<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Creation of Ad Copy<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ad Placement within Pay-For-Placement Search Engines<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ongoing Bid Management<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Immediate Increased Rankings<br><br>Additional Services<br>Secondary Domain Website Development<br><br>Secondary Domain Websites are typically a one-page website created and named for a single search term and optimized for placement at or near the top of the major search engine results pages. Secondary Domain Websites are usually designed to provide a prominent link back to the main web site.<br>Link Development<br><br>Link popularity has become increasingly valuable in boosting search engine rankings. DublinBlue will contact websites that complement the client’s company and offerings to request inbound links to the website. DublinBlue will screen the prospective link sites to ensure that the inbound links originate from quality, non-competing websites that are likely to provide a positive effect on search engine rankings. Referral web traffic and increased brand awareness are spin-off benefits for this activity. As with search engine submissions, measurable results can take several weeks.<br>Analytics and Reporting<br><br>Search engine ranking results can change from week-to-week due to competition and modifications to search engine algorithms. Maintaining a top ranking requires constant monitoring and rework. Through this service, DublinBlue works to maintain search engine ranking gains while providing you access to near real-time website statistical tracking and analysis data.<br><br>&nbsp;<br><br>Combining this service with our P4P program creates a “closed loop” marketing system that allows for the efficient use of your campaign budget. DublinBlue can optimize your P4P campaign by correlating relevant data from Overture, Google and third-party web tracking services to determine the performance of each keyword phrase by search engine. With this knowledge, we can react quickly to ensure your campaign is delivering the highest value by excluding keywords that aren’t performing and expanding keywords that are.<br><br>&nbsp;<br><br>All reports are formatted for business and marketing managers. They are not the cryptic log files that are typically used by IT managers. The data that we provide to you includes:<br><br>&nbsp;<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Page Views (by Hour, Day, Week, Month and Year)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Unique Visitors (by Hour, Day, Week, Month and Year)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Traffic Origination<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Keywords Used by Search Engine<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Frequented Pages<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Visitor Information (Including Web Browser, Operating System, Country and Language)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Traffic by Time of Day<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Navigation Paths<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Defined Events (Orders, Registrations, Password Changes, Your Custom Event)<br><br>Conclusion<br><br>Since no two Search Engine Marketing projects are alike, our BluePromote Services have been designed to allow customization and independent execution. This flexibility allows us to tailor an engagement to meet your unique needs and to provide demonstrable results within any given budget.<br><br></div> text/html 2015-08-27T19:00:42+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی Critical Things Great Leaders Do Differently http://marketting94.mihanblog.com/post/118 <div align="left"><b>Great leadership can be a difficult thing to pin down and understand. You know a great leader when you’re working for one, but even they can have a hard time articulating what it is that makes their leadership so effective.<br><br>It was recently rumored that Starbucks’ CEO Howard Schultz would run for president, but Schultz shut the idea down almost immediately. He wrote in an article:<br><br>“Despite the encouragement of others, I have no intention of entering the presidential fray. I’m not done serving at Starbucks.”<br><br>Schultz commitment to his company over the temptation of the limelight is interesting. What’s admirable is his desire to be a leader who serves.<br><br>Service isn’t just something Schulz gives lip service to in the press; his mission is to create a company where people are treated with respect and dignity, and he backs this rhetoric up with his money and time. Starbucks will spend $250 million over the next 10 years to put benefit-eligible employees through college, and Schultz wakes up every day at 4:00 a.m. to send motivational e-mails to his employees (the email he wrote yesterday asking employees to show empathy for customers who have been affected by the plummeting stock market is an interesting, recent example of this).<br><br>It’s through a leader’s actions—what he or she does and says on a daily basis—that the essence of great leadership becomes apparent.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Dream more than others think practical. Expect more than others think possible. Care more than others think wise.”&nbsp;&nbsp; -Howard Schultz <br><br></b><div align="center"><font size="7">ترجمه در ادامه مطلب</font><br></div></div><b> </b> text/html 2015-08-27T18:46:16+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی مساله بیكاری http://marketting94.mihanblog.com/post/116 <div align="center"><br></div><br><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00667/uq63oyhpubtb.jpg" alt="وبلاگ رسمی کسب و کار الکترونیک" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-font-style: italic" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>امروزه مساله بیكاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;position:relative;top:-7.0pt;mso-text-raise: 7.0pt;mso-bidi-font-style:italic"><span dir="LTR"></span>1</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-font-style: italic" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>با افزایش جمعیت در كشورهای در حال توسعه و لزوم چاره اندیشی و پاسخگوئی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی آنان یكی از مهمترین دغدغه ها و تهدیدهای ملی این چنین كشورهایی است. توسعه و ایجاد كار آفرینی</span><span dir="LTR"></span><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; position:relative;top:-7.0pt;mso-text-raise:7.0pt"><span dir="LTR"></span>2</span></i><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>راه حلی است كه برای برطرف كردن این مشكل ارائه شده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA">كار آفرینی در حقیقت می تواند در رشد اقتصادی كشورها، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی نقش مهمی را ایفا می كند. تحولات گسترده ای كه در عصر حاضر در محیط بین الملی اتفاق افتاد، تحولاتی در جهت گذر از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی ایجاد كرده است تا آنجا كه برخی از كار آفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;position:relative;top:-7.0pt;mso-text-raise: 7.0pt;mso-bidi-font-style:italic"><span dir="LTR"></span>3</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-font-style: italic" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>یاد می كنند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA">ایجاد و توسعه سریع شبكه اینترنت امكان مبادله سریع اطلاعات را فراهم كرد و به تدریج به افزایش قابلیت های جدید اینترنت شكل جدیدی از تجارت به وجود آمد كه امروزه به تجارت الكترونیك</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;position:relative; top:-7.0pt;mso-text-raise:7.0pt;mso-bidi-font-style:italic"><span dir="LTR"></span>4</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>معروف است. تجارت الكترونیك به دلیل سرعت، كارآیی، كاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زود گذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته می شود، عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA">بنابراین از یك سو با تجارت الكترونیك به عنوان بستر اشتغال زائی جهانی روبرو هستیم و از سوی دیگر با كار آفرینانی مواجه می شویم كه هر روز فرصتهای جدیدی را برای جویندگان شغل و كار در فضای مجازی ایجاد می كنند. در نتیجه اقتصاد دنیای امروز بر پایه نوآوری، خلاقیت و استفاده از دانش به ویژه دانش اطلاعات و ارتباطات استوار است، چنین اقتصادی را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;position:relative;top:-7.0pt;mso-text-raise: 7.0pt;mso-bidi-font-style:italic"><span dir="LTR"></span>1</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-font-style: italic" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>می گویند. در اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فكر سرمایه های <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اصلی شركت های تولیدی و كار آفرین هستند.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-font-style:italic"><span dir="LTR"></span>[1]</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA">امروزه وقتی به ثروتمندان و كار آفرینان جدید كه عمدتا كمتر از 40 سال دارند نگاه می كنیم متوجه می شویم كه همه در حوزه های فناوری اطلاعات و تجارت الكترونیك صاحب كسب و كار، اندیشه، فكر، نوآوری و كار آفرینی جدید هستند و از این رو در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی كشور خود نقش مهمی ایفا می كنند و وقتی به ثروتمندان و كار آفرینان قدیم نگریسته می شود مشاهده می شود كه بعد از حدود 70 سال شركتهای خود را ایجاد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نموده(مانند فورد، راكفر) و صاحب ثروت می شدند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA">اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند كه منابع مالی بیشتری در اختیار داشته نظیر راكفرها، امروزه ثروتمندترین مردم دنیا فردی دانش مدار مانند بیل گیتس مدیر شركت مایكروسافت است كه با استفاده از فناوری اطلاعات و از طریق تجارت الكترونیك كار آفرینی می كند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA">در حوزه جامعه اطلاعاتی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;position:relative; top:-7.0pt;mso-text-raise:7.0pt;mso-bidi-font-style:italic"><span dir="LTR"></span>2</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در فضای رخداد یك انقلاب مهم، الگوهای كسب و كار جدید، افراد جدید، حوزه های جدید، ثروتمندان جدید، سیاستهای جدید، استراتژی هائی كه منجر به توانا سازی، توانمند سازی و ارزش آفرینی جدید میشود،به وجود می آید. یعنی الگوهای كسب و كار جامعه اطلاعاتی مانند الگوهای كسب و كار قبل نیستند و ارزش آفرینی نیز بر اساس ارزش آفرینی صرفا از تركیب منابع نیستند، بلكه بر اساس دانائی، توانائی و دانشی است كه شخص بتواند به میزان بیشتری در آن حوزه ایجاد نماید، به وجود می آید. اما واقعا چه ابزار و وسائلی می تواند چنین فضای گسترده ای را فراهم كند؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA">اگر بخواهیم شرایط موجود در جهان را صریح تر و شفاف تر بیان نمائیم می توان آن را در قالب سه انقلاب جستجوكنیم(شكل1) نخست انقلاب دیجیتال كه شروع آن تحولات عظیمی را ایجاد كرد. دوم انقلاب اینترنتی كه توانست با قدرت بالا در ایجاد و ارتباطات نوین و یك دنیای دیگر به صورت مجازی الگوهای بسیار زیادی از كسب و كار و ارزش آفرینی را ایجاد كند و در نهایت انقلاب سوم انقلاب كار آفرینی كه نقش بسزایی در توسعه یافته است و در یك كلام آینده ارزش آفرینی كشورها در الگوی كسب و كاری است كه حاصل تلفیق این سه محیط </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-font-style: italic">E-D-A</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-font-style:italic"> </span><span dir="RTL"></span><i style="mso-ansi-font-style:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; position:relative;top:-7.0pt;mso-text-raise:7.0pt;mso-bidi-font-style:italic"><span dir="LTR"></span> 3</span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA">است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-font-style: italic"><span dir="LTR"></span>[2]</span><span dir="RTL"></span><i style="mso-ansi-font-style:normal"><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>.</span></i><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA; mso-ansi-font-style:italic" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-style:italic" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-style:italic" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-style:italic" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-style:italic" lang="FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br> text/html 2015-08-26T19:08:17+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی نقش تجارت الكترونیك بر كارآفرینی http://marketting94.mihanblog.com/post/115 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><div align="justify"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:JA;mso-bidi-language:AR-SA;mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA">در این پست به بررسی نقش تجارت الكترونیك در كارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی پرداخته شده است. در حقیقت <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>تجارت الكترونیك به عنوان محل ارتباط فناوری اطلاعات و بازار كسب و كار سبب شده است كه بازار دائمی برای فعالیت و اشتغال عده بسیاری در این زمینه فراهم بیاید. كارآفرینی از طریق تجارت الكترونیك می تواند شرایط تازه ای به وجود آورد كه در آن تولید كنندگان، فروشندگان و مشتریان و تقریباً تمام عوامل دست اندركار یك چرخه اقتصادی قادر باشند در یك فضای مجازی مشترك با یكدیگر در ارتباط باشند و به تبادل اطلاعات، خدمات، محصولات وپول بپردازند. این مقاله با اشاره به حجم تجارت الكترونیك و سرعت گسترش آن در جهان به ارتباط نزدیك تجارت الكترونیك و كارآفرینی می پردازد و تجارت الكترونیك را محل ظهور ایده های نو و ایجاد بازارهای جدید و گسترش بازارهای موجود، معرفی می كند</span></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2015-08-26T18:32:20+01:00 marketting94.mihanblog.com مسعود معاونی چگونه می توانیم اعتماد را درون تیم تزریق کنیم؟ http://marketting94.mihanblog.com/post/113 <b><br></b><div align="justify"><br><b>Talentyab</b><br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; تماس با ما</b><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; درباره ما</b><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; چند رسانه ای</b><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; جعبه ابزار</b><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; آزمون ها</b><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقالات</b><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; تلنت یاب</b><br><br><b>چگونه می توانیم اعتماد را درون تیم تزریق کنیم؟</b><br><b>21 4 دقیقه TalentYab</b><br><br><b>چگونه می توانیم اعتماد را درون تیم تزریق کنیم؟</b><br><b>«با اعتماد بیش از حد به دیگران ممکن است فریب بخورید، اما عدم اعتماد، زندگی را برایتان سخت و دردناک می کند.»</b><br><b>فرانک کرین، نویسنده و از وزیران سابق آمریکا</b><br><br><b>آیا تاکنون برایتان پیش آمده که مدیریت تیمی را برعهده بگیرید که افراد به همدیگر اعتماد نداشته باشند؟ در صورتی که این موضوع را تجربه کرده باشید، به خوبی می دانید که هدایت این تیم چه اندازه چالش برانگیز خواهد بود.</b><br><br><b>تیمی که در آن رنگ اعتماد وجود نداشته باشد، به معنای واقعی تیم نیست. بلکه صرفا گروهی از افراد را تشکیل می دهند که با همدیگر کار مشترکی انجام می دهند. در نتیجه این گروه احتمالا پیشرفت نا امید کننده ای خواهند داشت. زیرا اطلاعات را با همدیگر به اشتراک نمی گذارند، احتمالا در مسئولیت ها و حقوق همدیگر با تضاد و تعارض روبرو می شوند و در نتیجه همکاری موثری با یکدیگر نخواهند داشت. مهم نیست که افراد و گروه شما تا چه اندازه از استعداد و مهارت برخوردارند، زیرا اگر روابط بر مبنای اعتماد نباشد، تیم قادر نخواهد بود از پتانسیل بالقوه خود استفاده کند.</b><br><br><b>بنابراین در صورتی که اعتماد میان تیم وجود داشته باشد، توانایی افراد نیز بیشتر می شود، زیرا افراد انسجام و اتحاد بیشتری با همدیگر پیدا می کنند و در نتیجه رسیدن به اهداف تیمی الویت بیشتری برای افراد خواهد داشت. بنابراین سوال مهم این است که شما به عنوان رهبر تیم، چگونه می توانید اعتماد را درون تیم تزریق کنید. در این مطلب سعی می شود به این سوال پاسخ داده شود.</b><br><b>اهمیت اعتماد</b><br><br><b>تعاریف مختلفی برای اعتماد بیان شده است. می توان اعتماد را به صورت« اتکا به ویژگی، توانایی، نقاط قوت و درستکاری هر فرد» تعریف کرد. اگر این تعریف را در نظر بگیریم، اعتماد به معنای اتکا به فردی خواهد بود که کار را درست و به صورت مناسب انجام می دهد. یعنی شما به توانایی و نقطه قوت کسی باور دارید و می توانید تا حدودی در این موضوع ریسک کنید و مسئولیت هایی به او بسپارید. بدون ایجاد اعتماد، خلاقیت، بهره وری و تفکر بدیع و نو افراد نیز کمتر می­شود. و افراد به جای تمرکز بر هدف تیمی، وقت خود را صرف محافظت از حقوق و منافع خودشان می دانند.</b><br><b>راهکارهایی برای ایجاد اعتماد</b><br><br><b>در صورتی که رهبر تیمی باشید، فرهنگ اعتماد را در درون تیم چگونه نهادینه می کنید؟ برای پاسخ به این سوال می توان راهکارهای زیادی در نظر گرفت.</b><br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; هدایت با الگو سازی</b><br><br><b>در صورتی که می خواهید درون تیم اعتماد ایجاد کنید، بهترین روش الگوسازی آن است. به این معنی که شما ابتدا به تیم و هم تیم های خودتان اعتماد کنید. فراموش نکنید که اعضای تیم شما همیشه شما را به عنوان الگو قرار می دهند. بنابراین می توانید از این فرصت استفاده کنید و درون تیم اعتماد سازی کنید و نشان دهید که اعتماد تا چه اندازه برایتان مهم است.</b><br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایجاد ارتباط آزاد در تیم</b><br><br><b>ارتباطات باز برای ایجاد اعتماد عنصر حیاتی محسوب می شود. شما برای این که افراد را همراه سازید، باید صداقت را برجسته کنید و اهداف و استراتژی های تیم را مشخص نمایید. می توانید برای تعیین اهداف تیم، آنها را براساس ماتریس بررسی کرده و سپس وظایف افراد را مشخص کنید. برای این که افراد را ترغیب کنید، حتما آنها را در جلسات مشارکت داده و انتظارات و پیشنهادات آنها را بپرسید.</b><br><br><b>سپس می توانید برای اتحاد تیم، وظایفی را مشخص کنید. در صورتی که این وظایف به دقت طرح ریزی شوند، باعث می شود که افراد برای ارتباطات باز ترغیب شوند و رابطه موثری با یکدیگر ایجاد کنند. می توانید با استفاده از تست شخصیت مایرز-بریگز، با شخصیت افراد تا حدودی آشنا شوید و براساس آنها اهداف را مشخص کنید.</b><br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; شناخت از ویژگی های اعضای گروه</b><br><br><b>یکی از راههای اعتماد سازی این است که افراد ترغیب به شناخت بیشتر از یکدیگر شوند، برای این کار سعی کنید با ایجاد برخی موقعیت ها&nbsp; زمینه ای ایجاد کنید تا افراد با تجربه های شخصی یکدیگر بیشتر آشنا شوند و اشتراک هایی را میان خودشان پیدا کنند. می توانید از سرگرمی های آنها بپرسید، اما حریم خصوصی افراد را رعایت کنید. برای این کار ابتدا از خودتان به عنوان رهبر تیم شروع کنید تا افراد نیز تشویق شوند.</b><br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; عدم سرزنش</b><br><br><b>زمانی که افراد به صورت مشترک با یکدیگر فعالیت می کنند، ممکن است اشتباهاتی نیز رخ دهد و شاید راحت ترین کار سرزنش آنها باشد. اما در صورتی که این فضا ایجاد شود، روحیه تیمی تضعیف می شود. البته به این معنا نیست که بازخورد دادن را کنار بگذارید (بازخورد موثر در مقاله ای به صورت تفصیلی ارائه شده است). اما سرزنش بیش از حد، اعتماد تیمی را از بین می برد.</b><br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دور کردن گروه از کلیشه ها</b><br><br><b>برخی مواقع درون تیم کلیشه هایی ایجاد می شود. کلیشه ها با وجود اجتناب ناپذیر بودن می توانند اعتماد را کم رنگ کنند. شما می توانید با شروع کردن بحثی از میزان کلیشه های افراد و تاثیر آن بر روی یکدیگر آشنا شوید. در این صورت شما می توانید با گفتن نکات منفی آنها افراد را نسبت به کلیشه ها آگاه کنید تا کمتر درگیر آن شوند.</b><br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; به بحث گذاشتن موارد مربوط به اعتماد</b><br><br><b>اگر تیمی را مدیریت می کنید که مسائل مربوط به اعتماد در آن وجود دارد، سعی کنید ریشه های مربوط به آن را بیابید تا بتوانید با برنامه ریزی راهکارهای آن ها را شناسایی و حل نمایید. به عنوان مثال می توانید با طراحی پرسشنامه ساده ای نظرات افراد را جویا شوید.&nbsp; به آنها توضیح دهید که این کار را محرمانه انجام می دهید. سپس با جمع آوری کلی مطالب و نظرات در یک جلسه عمومی به نکات مربوطه اشاره کنید و نظرات کل افراد را برای بهبود روابط جویا شوید و در مورد مسائل صحبت کنید.</b><br><b>ایجاد اعتماد درون تیم ممکن است زمان بر باشد و در نظر بگیرید که اختلاف نظرات طبیعی و اجتناب ناپذیر است و نه تنها مشکل زیادی ایجاد نمی کند، بلکه باعث خلاقیت افراد می شود. اما نکته مهم هدف جمعی و احترام به روابط افراد است که صرفا با اعتماد حاصل می شود. </b></div>